งาน ใน ระยอง 527 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
20 มกราคม 2563
รหัสงาน: RY-8493
Administration General Manager 1 Position (Rayong plant)/ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายจัดการ

The opportunity has arisen for Assistant to vice president to join this global organization which respects diverse perspectives, experiences and traditions as essential and values each employee’s contribution toward achieving our business objectives.

This position will involve:

Being as an assistant of a president & vice president to:

 • Response for overall HRM/ HRD (major duty), and general Office Management, Administration, General Affairs (including Purchasing, BOI, Accounting, IT, support jobs of director and president)
 • Participate in company vision and mission determine as well as policy and target
 • Determine policy, strategy and operation plan in operation field of Takahata Precision Group to conform to the company's policy and business plan
 • Promote and present Company image to customer, employee and business partners both local and foreign country
 • Follow up, approve and control on budget using of the Plants, to conform as plan
 • Control and follow up the operations and countermeasures, also development result and operation of departments in operation field and conform to determined target and strategy
 • Report the operation result, problem and difficulty of all plants and propose the countermeasure and improvement method to President
 • Communicate the policy of Takahata Precision Group to subsidiary and control to operate follow the policy appropriately
 • Management on employee of HR, Office Management, Admin, General Affairs, Purchasing, BOI, Accounting, IT sections by plan, follow up, determine target and performance evaluate. Counsel and plan on subordinate development. Moreover, provides recommendations for improvement on the performance of their subordinates
 • Provide opportunities and development on executives for effective management within their responsibilities
 • Development on work as well as building the morale of the subsidiaries team to be always in high level
 • Mind in customer satisfaction and respond customer needs also attend in customer activity
 • Other job assigned by President

Whilst full training will be given, the ideal candidate will possess the following qualifications and competencies:

 • Male or Female. Age between 42-48 years old. Thai nationality only.
 • Bachelor degree or higher in any related fields (Human Resource Management, General Management, etc.)
 • At least 10 years of experiences in high managerial level in all related functions
 • Good command of English literacy (both written and verbally with TOEIC scores > 500).
 • Ability to handle multiple tasks and communicate clearly and accurately.
 • Good supervisory skills, decision-making ability, effective communication, time management ability and stress management ability.
 • Proactive attitude with proven ability to implement solutions to problems.
 • Able to work under pressure and to tight deadline
 • Experiences in employee relation (ER) is an advantaged

Welfare:We provide a standard welfare to our staffs such as Provident fund, ADD Insurance, bonus, transportation service, cost of living, etc.
Working days:
Mon to Fri, and on alternate Saturday (follow by company’s calendar)

Interested candidates are invited to apply by e-mail.

 
    Takahata Precision (Thailand) Ltd.
Tel: (033) 010-300 WHA Eastern Seaboard Industrial Estate 1 (Rayong)
Tel: (035) 350-774 Hi-Tech Industrial Estate (Ayutthaya)

For more information, please visit our website at: www.takahata.biz


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ไม่ระบุ
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  15 ปี
 • สถานที่ทำงาน:
  ระยอง, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

Takahata Precision (Thailand) Limited
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที