งาน ใน พระนครศรีอยุธยา 165 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
10 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: AY-2491
Plant Manager(Automotive/Stamping)

Responsibilities:

 • Follow company’s policy and targets to making work strategy for each subordinated divisions.
 • Define policy and yearly working targets for conformable of subordinates.
 • Planning production process controlling in a short term and long term.
 • Controlling, following and evaluating on subordinate’s works. And also adjust working strategy for achieving the targets.
 • Control the quality of the products by standard.
 • Support an activity for improves the quality on production process.
 • Control production cost and deduct cost in production. 
 • Manages the policy and rules of quality including the regulations of the quality standards.

Qualifications:

 • Thai nationality .
 • Male, age 45-50 years old.                       
 • Bachelor's degree of Engineering is preferring.
 • At least 20 years in plant operation with automotive fields
 • Good communication in English (Speaking, Reading and Writing).                               

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ค่ายานพาหนะ

Mitsui High - Tec (Thailand) Co., Ltd.
We are manufacturing of IC Lead Frame and Motor Core are designed and developed by Mitsui High-tec (Thailand) Co., Ltd. and Mitsui High-tech Inc. in Japan who supports the company with high technology and manufacturing know how for high reliability products We are seeking for the energetic , proactive and self-motivated people to join our team in following position.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที