งาน ใน พระนครศรีอยุธยา 91 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
04 กรกฎาคม 2563
รหัสงาน: AY-4026
Japanese Interpreter / ล่ามภาษาญี่ปุ่น

Job Description:

 •         In charge of Interpretation & Translation function (Japanese - Thai) 

          ** English skill is an advantage

 •         In charge of interpretation in the meeting,  ceremony translation etc
 •         Support Executive in compiling information, presentation, minutes of meetings, follow-up and coordination work
 •         Other tasks as assignments

Qualification:

 •         Male/Female, Thai Nationality, age not over 35 years old
 •         Bachelor's Degree in Japanese Language or any related fields
 •         Good command of Japanese (Level N3 above)
 •         Good command of English will be a plus
 •         Experience in Interpreter & Translator 2 - 5 years  
 •         Computer Literacy (Microsoft Office) 
 •         Good Team player & Self discipline 

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่ายานพาหนะ
 • ประกันชีวิต

NIDEC MOBILITY (THAILAND) CO., LTD.
NIDEC MOBILITY (THAILAND) CO., LTD.'s automotive electronics business specializes in onboard electronic components aimed at auto makers and automotive component makers. NIDEC MOBILITY (THAILAND) CO., LTD. provides a broad spectrum of built-in components for automobiles, such as controllers, sensors, switches and relays. In this     field, where innovation is required on a daily basis, NIDEC MOBILITY (THAILAND) CO., LTD. pursues reliability, safety, convenience, comfort, environmental friendliness and energy efficiency. In order to create safer, more comfortable automobiles, we are developing a number of hi-tech components, such as a power      window switch with an anti-pinching function and a keyless entry system. Here too, NIDEC MOBILITY (THAILAND) CO., LTD. products are contributing to safety and comfort every time you get in the car.  

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที