งาน วิศวกรรม ใน นครราชสีมา 27 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

10 ธันวาคม 2562
รหัสงาน: NR-1198
Technical Manager (Underground Mine)/ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค (เหมืองใต้ดิน)

Responsibility

   Technical

 • Provide technical services and planning for the whole project.
 • Undertakes options analysis to continuously improve designs and sequencing
 • Working knowledge of ground control engineering. Able to solve ground control problems and work with geotechnical engineering group and operations to develop solutions to more advanced concerns
 • Working knowledge of mine ventilation engineering. Able to solve mine ventilation problems and work with mine ventilation engineering group and operations to develop solutions to more advanced concerns
 • Incorporates the use of automation and application of digital technologies in mine design and planning
 • Provide Mine Managers information and guidance as to potential areas of concern regarding the medium and long-range plans
 • Provide response and prepare documents for internal and external parties.  

   Quality Control

 • Ensure all works are carried out correctly and efficiently.
 • Work closely with QA/QC and geotechnical engineering to ensure work quality is up to standard.
 • Overlook surveyors on tunnel profiling and convergence monitoring.
 • Monitor performance against budgeted targets in terms of production goals, costs, and revenues, ensuring effective cost control.
 • Establish reports, drawings and document control system
 • Design and drawings are reviewed and comply with legislation and that only approved designs and drawings are issued for use.

  Management

 • Ensure there is the necessary staffing and equipment available to meet production targets and at the same time maintain costs within the established budget guidelines.
 • Resolve any staff relation issues that may arise.

  Safety

 • To seek the safest and least hazardous substances available in order to obtain the desired results in compliance with regulations.
 • Ensure that risk assessments are carried out for all potential hazards and that personnel are instructed and trained to enable them to work safely.
 • Ensure that personnel in underground mine are informed of potential hazards.

 

Qualification

 • Thai Male Only, Age between 35 - 45 years old.
 • Bachelor degree in mining or other related
 • Experience working in a mining operation with a range of exposure to a broad spectrum of practical and technical areas required
 • Underground mine experience is required
 • ISO9001 experience is preferable.  
 • Good command of English is advantage
 • 10 years’ experience in the mining industry required
 • Proficient level in the use of mine planning software and mine design experience required.
 • Must be willing and able to work in a dynamic and changing environment required
 • Flexible to relocate in North Eastern (Nakhonratchasima)
 • 6 days / week working 

 


รายละเอียดงาน:

Thai Kali Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที