กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

12 ธันวาคม 2562
รหัสงาน: NR-1203
Office Engineer (KBS Site) โรงน้ำตาลสีคิ้ว สัญญาจ้าง 1 ปี 4 ตำแหน่ง

ขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • รวบรวม,ตรวจสอบความถูกต้องและจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ
 • จัดทำรายงานความก้าวหน้าประจำสัปดาห์และประจำเดือนของโครงการ
 • สามารถถอดปริมาณวัสดุ อุปกรณ์หลักตามเอกสารและแบบที่ได้รับ

คุณสมบัติผู้สมัครงาน:

 • เพศ  : ไม่จำกัด
 • การศึกษา : ปวส.,ปริญญาตรี
 • สาขา : บริหาร , ก่อสร้าง และผลิต
 • ประสบการณ์ : 2 ปี ขึ้นไป
 • ความสามารถพิเศษที่เกี่ยวข้อง :
  • สามารถใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และประสานงาน
  • สามารถอ่านแบบได้
  • กล้าคิด,กล้าตัดสินใจ
  • มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
  • สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้พอสมควร
  • มีความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์ในงานที่รับผิดชอบ
  • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

 วีธีรับสมัคร สมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่ คุณนิพิฐพร ก้อนธิงาม

บริษัท ซูเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

77/57อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น16 ถนนกรุงธนบุรี
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

Tel: 02-4400195-9 ต่อ 502 Fax: 02-4400956

สามารถดูรายละเอียดบริษัทฯ ได้ที่ www.suenco.co.th


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

Sutech Engineering Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที