งาน ก่อสร้าง ใน นครราชสีมา 2 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

09 กันยายน 2562
รหัสงาน: NR-1063
Electrical Project Engineer (senior)

Basic Qualifications and Skills

 • Work with and take direction from project manager.
 • Experience developing and implementing project procedures, schedules & standards in our project system Model safe work practices.
 • Track project performance ***especially in power plant project.
 • Provide technical assistance such as interpretation of drawings, recommend specify and order parts, tools & equipment.
 • Manage project files, drawings, documents & records in our project system.
 • Perform additional duties as assigned.

Requirements

 • More than 5 years’ experience in electrical power plant engineer, power plant construction Project.
 • Advance in project management, including estimating, planning, scheduling, cost management, materials/purchasing, operations & maintenance.
 • Ability to work independently and meet deadlines.
 • Ability to read blueprints, draw electrical drawing.
 • Proven communication, organizational, interpersonal and problem-solving skills.
 • Be willing to work occasional evenings, weekends and holidays.
 • Be willing to work on some out-of-town projects.

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Khonburi Sugar Public Company Limited
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที