งาน จัดซื้อ ใน นครราชสีมา 2 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

12 พฤศจิกายน 2562
รหัสงาน: NR-1129
Material Purchasing Planner - Korat Base

70% RAW MATERIAL PLANNING OPERATIONS

 • Executes basic material forecasting processes. Provides input and support to production processes, and works with stakeholders to explain and refine material resource planning.
 • Plan to order raw material for to be in line with production plan and customers’ order.
 • Ensure that the raw material purchasing requests are processed correctly, efficiency, and with in lead time.
 • Ensures requests to procure Ingredient and packaging for local use from existing/new supplier contracts are managed correctly and efficiency.
 • Coordinate with Store Supervisor to manage storage to explain and refine Inventory planning and managing storage areas

30% VENDOR MANAGEMENT BUSINESS PARTNERSHIP

 • Verify the new vendor and evaluate the performance of raw material seller with the quality assurance department,
 • Coordinate about pricing of raw ingredients with Cargill Strategic Sourcing / Procurement Department
 • Works with plant/location staff to gather readily available information and a basic understanding of plant operations
 • Follow up with Cargill Strategic Sourcing / Procurement Department on new potential supplier recruiting.

Qualifications;

 • Bachelor Degree in Food Science and Technology or other related fields.
 • Good command of spoken and written English (TOEIC 500).
 • At least 5 years of experience in raw material procurement planning from Foods Manufacturing.
 • High responsibility.
 • Have a good computer skill (Microsoft office).
 • Experience to use SAP system.
 • Can work at Korat factory under 6 days per week

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Cargill Siam Ltd.
https://www.cargill.co.th/
About Cargill Siam Limited Cargill, a US-based Company, is one of the world’s largest privately owned with approximately 140,000 employees in 65 countries and annual revenues in excess of $136 billion. Our strategic intent is to be the premier provider solutions to our food and agricultural customers. We recognized that we would succeed in our business only by creating distinctive value for our customers. Cargill, established in Thailand since 1968 as Cargill Siam Ltd., with the opening of a trading office in Bangkok. Our business is divided into 7 major business units includes Cargill Grain & Oilseeds Supply Chain Thailand, Cargill Sugar, Cargill Feed Nutrition, Cargill Specialty Asia, Cargill Starches &Sweetener Thailand, Cargill Toshuku and Cargill Meats (Thailand) Limited, a fully integrated chicken product business.  Through innovation, creativity and teamwork, we are transforming entire markets and people’s lives worldwide, and we can have the same impact on your career. Discover how we can be “Together we thrive” at http://www.cargill.com/ or http://www.cargill.co.th/ Website http://www.cargill.com/

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที