กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
11 กันยายน 2562
รหัสงาน: NR-1068
Material Control Engineer (Nakorn Ratchasima)

Roles:

 • Support Telecom Equipment Installation Project, responsible for the Equipment & Material distribution to subcontractor.
 • Warehouse & Inventory management 
 • Handle all transaction and make the balance report
 • Lead the small warehouse team for above tasks

Requirement:

 • Understand the general telecom network and equipment
 • Experience in telecom installation project
 • Good at Excel and MS Office
 • Good communication and presentation skill
 • Need physical work in warehouse 
 • Work in Narkhon Rachasima
 • Able to work over time

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

ZTE (Thailand) Co., Ltd.
   

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที