งาน โฆษณา สื่อ ใน นครราชสีมา 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
25 ธันวาคม 2562
รหัสงาน: NR-1223
หัวหน้างานฝ่ายการพิมพ์

จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
รายละเอียดงาน :

  • ดูแล บำรุง และปรับตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้มีสภาพพร้อมทำงาน
  • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับน้ำหมึก การผสมน้ำหมึก ให้คำแนะนำและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
  • สามารถคำนวณและปรับเปลี่ยนอัตราส่วนน้ำหมึกให้เหมาะสมกับงานได้
  • ตรวจสอบสภาพสินค้าและควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตราฐานของบริษัท
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จัดทำรายงานบันทึกประจำวันและรายงานประจำเดือนส่งให้กับผู้บริหารได้

คุณสมบัติ 

  • เพศชาย - อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า
  • เป็นผู้ผ่านเกณฑ์ทหาร
  • มีประสบการณ์ในงานพิมพ์สี หรือการใช้เครื่องพิมพ์
  • มีความละเอียดรอบคอบและความรับผิดชอบต่อหน้าที่

รายละเอียดงาน:

ASTY-THAI CO., LTD.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที