งาน บริการเฉพาะทาง ใน นครราชสีมา 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

10 มกราคม 2563
รหัสงาน: NR-1251
Japanese Interpreter/ล่ามภาษาญี่ปุ่น

Responsibility

  • General office work. and document
  • Interpret between Japanese and Thai in internal and external meeting.
  • Translate the document between Thai, English and Japanese.
  • Support Japanese manager

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

KUNIMITSU CARBON (THAILAND) CO., LTD.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที