งาน บัญชี ใน นครราชสีมา 2 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
10 ธันวาคม 2562
รหัสงาน: NR-1199
Accounting Manager/ผู้จัดการบัญชี

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • พัฒนาระบบ ERP ในงานที่เกี่ยวข้องกับแผนกบัญชี 
 • วิเคราะห์บัญชีต้นทุนและงบประมาณรายจ่ายนำเสนอผู้บริหาร (Cost Financial Analysis)
 • ประมาณการงบประมาณประจำปี (Budget planing and forecasting)
 • ตรวจสอบและอนุมัติรายการ Bank Reconcile
 • สอบทานรายงานหมวดหมู่ประเภทบัญชี (Posting & Adjust)
 • สอบทานรายการจ่ายเงินเดือนพนักงาน (Payroll) และการยื่นภาษี ภงด.1 ประกันสังคม 
 • ตรวจสอบงบประมาณ งบกระแสเงินสด บัญชีทรัพย์สิน ประจำเดือน
 • ตรวจสอบการจัดทำ QTR Financial Statement, ภ.ง.ด.50 และ 51
 • วางแผนรับการ Audit จากผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกและติดต่อประสานงานหน่วยงานภาครัฐ
 • กำกับดูแลบัญชีที่ต่างๆเกี่ยวข้องกับ BOI และวางแผนและกำกับการจัดทำ BOI Report

คุณสมบัติ

 • อายุ 35-45 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาบัญชีการเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการบัญชี/การเงิน ไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • มีใบอนุญาติ CPA จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์การวางระบบบบัญชีทรัพย์สิน (Fixed Asset)
 • มีประสบการณ์ทำบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ BOI

 


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ไม่ระบุ
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  10 ปี
 • สถานที่ทำงาน:
  นครราชสีมา, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

Thai Kali Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที