งาน ประกันภัย ใน นครราชสีมา 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

17 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: NR-1120
Sales Corporate Solutions - Korat (BS1)

Job Purpose: To develop new opportunities in various areas that would be viable for both existing and new prospective clients. Also, expand our business alliance & strengthen relationship with them.  

Responsibilities:

Ensure productions meet growth targets or budget.

 • Joint assign production targets to sales manager/executives and ensure targets are met with Head of Sales & Marketing.
 • Jointly set the target of new business and assist to prepare sales & marketing strategies/business plan.
 • Work closely with agents, Division, DOA and ADE service/account executive team to ensure service excellence.
 • Visit agent regularly for the purpose of motivating them and keeping ourselves informed on business trend Analyze & develop sales strategies, and implement the plans.
 • Work closely with underwriter & account executive team to come up with the best offering & ensure service excellence.
 • Coordinate with sales support & making proposals to prospects.
 • Visit the prospects to perform presentation & close sales.
 • Prepare monthly and/or weekly report to monitor sales production (or any request)Intermediate recommend VS products to X-sell or up-sale.

Internal

 • Underwriting to issue quotation & proposal
 • Operation & Account Executive to follow up renewal issues
 • Marketing support to arrange sales contest & promotion
 • Product development to lunch new products
 • Sales & Marketing to coordinate & generate new business

 

External                                               

 • Deal with Clients
 • Deal with producers, agents or agency leaders

 

 

 

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.
https://www.manpowerthailand.com/tris/
Manpower Inc. is a world leader in the employment services industry, offering customers a continuum of services to meet their needs throughout the employment and business cycle. The company specializes in permanent, temporary and contract recruitment; employee assessment; training; career transition and organizational consulting services. Manpower''s worldwide network of 4,500 offices in 80 countries and territories enables the company to meet the needs of its 400,000 customers per year, including small and medium size enterprises in all industry sectors, as well as the world''s largest multinational corporations. The focus of Manpower''s work is on raising productivity through improved quality, efficiency and cost-reduction, enabling customers to concentrate on their core business activities. In addition to the Manpower brand, the company operates under the brand names of Right Management Consultants, Jefferson Wells, Elan, Brook Street and Empower. Manpower Thailand is the nation’s leading recruitment company established in 1998 to offer human resources management services to businesses in search of staff and people in search of job. The company currently has 10 offices in Thailand cover in Bangkok, Chonburi, Lamphun and Songkla to cover the needs of corporate clients and job seekers.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที