งาน ผู้ดูแลฮาร์ดแวร์ 84 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

18 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: BK-147509
Senior Sales Manager

Responsibility

 • To close new deals at a high rate
 • To build relationships with existing customers
 • To cultivate new leads 
 • To represent the brand (PTS or GF), during all customer & prospect interactions
 • To maintain records of sales leads & job costing sheets
 • To educate customers on how products/services can benefit them 
 • To monitor PTS’ industry competitors, new products and market conditions.
 • Other tasks assigned by superior(a foreigner)
 • Work under Perfekt technology and System Co., Ltd., an affiliated company of Guardforce Group

Qualification

 • Bachelor's degree or above in any field
 • At least 10 years experience in Sales/Marketing/Business Development
 • Have proven sales experience in Electronics Security field
 • Fluent in English communication
 • Have knowledge in IT technology (sofware, hardware, network, server)
 • Adaptability, analytical thinking, teamwork, communication, listening, ethics.
 • Leadership, customer-oriented, initiative, business acumen, compettitive attitude 
 • Be able to travel to work at project site  

Additional Benefits

 • Provident Fund, Annual Health Checkup, Annual Holiday 10-15 days/year

How to apply

 • Click APPLY NOW to submit your application

 

Human Resources Department 

Guardforce Security (Thailand) Co., Ltd.

1780 Teo Hong Bangna Building, Debaratana Road, South Bangna Sub-District, Bangna, Bangkok 10260 Tel: 66(0)2 746 7000 ext.744
Website : www.guardforce.co.th

 


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

Guardforce Security (Thailand) Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที