งาน ผู้ดูแลฮาร์ดแวร์ 48 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

02 กรกฎาคม 2563
รหัสงาน: BK-227894
DevOps Engineer – Fresh Grad – Jr. – Launch your DevOps Career
Salary is up to 40,000 THB with interesting benefit package Location: Close to MRT/BTS   If you have an interest or background in Infrastructure & Public Cloud and would like to be a DevOps Engineer then is the job for you.   Cathcart Associates is now assisting one of the rising Tech Start Up who are well-recognized amongst their peers, in finding a DevOps Engineer to help with the mission to build high scalability software production that aim to cover Asia next year and Globally in the future!

You will need to be a person that loves agile working environment and trial-and-error mindset to work with a company who likes to try out different things. The team environment consists of Developers and DevOps Engineers who  you can learn from and the company provide support on training and learning.

Your Responsibility:

 

 • Take charge of Infrastructure including Server, Network, Security and Public Cloud on implementing, configuring, monitoring and tuning for the best and shortest software production process

 • Monitor the function of Infrastructure compatible with software development

 • Manage the CI/CD pipeline

 • Build and reinforce DevOps culture and provide the working process feedback

We are looking for:

 

 • Fresh Grad and experience is also welcome

 • Bachelor’s Degree in Computer Science, Computer Engineering, ICT, IT or related

 • Proficient with VMware

 • Proficient with Network Connectivity, Network Administrating

 • Knowleadgeable of DevOps concept – CI/CD

 • Knowleadgeable of Public Cloud solution (Azure, AWS, GCP)

 • Excellent Communication Skills
  If you’re interested in this opportunity, then don’t hesitate to apply! 
For more information please contact
K. Phachara (Pond) – Cyber Security, DevOps & Cloud Recruitment Consultant
at 02-038-5878 or 061-924-2283

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทุนการศึกษา
 • ประกันชีวิต

Cathcart Associates Asia Recruitment Ltd.
http://th.cathcartassociates.com/
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที