กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
10 ธันวาคม 2562
รหัสงาน: NKP-1258
Localization Manager

คุณสมบัติ (Qualification)

 •  จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารการจัดการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 •  มีความเป็นผู้นำ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์สุจริต มนุษยสัมพันธ์ดี ละเอียดรอบคอบ ความรับผิดชอสูง
 •  มีความทุ่มเทในการทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย มีความสามารถวิเคราะห์แก้ไขปัญหา
 •  มีความรู้ด้าน IT (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 •  มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี
 •  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job duties and responsibilities)

 •  ร่วมวางแผนการผลิตภายใน (แปล, พากย์, มิกซ์, ซิงค์)
 •  วางแผนและจัดเตรียมเอกสารในการเบิกจ่ายสำหรับค่าผลิต (แปล, พากย์, มิกซ์, ซิงค์) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
 •  ตรวจสอบ, รายงานและติดตาม Material ต่างๆ ที่ใช้ในการผลิต
 •  ตรวจสอยและวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับการขาย
 •  สั่งงาน, ตรวจสอบ, และจัดเก็บเอกสารสัญญาต่างๆ ให้ ถูกต้องและเป็นระเบียบ
 •  ดูแลเอกสารค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในฝ่ายให้สมบูรณ์และเป็นไปตามคู่มือการทำงานของบริษัทฯ
 •  ตรวจสอบและสรุปค่าใช้จ่ายการผลิต (แปล, พากย์, มิกซ์, ซิงค์) และนำเสนอผู้บริหาร
 •  ตรวจสอบและสรุปยอดการผลิต (แปล, พากย์, มิกซ์, ซิงค์) และนำเสนอผู้บริหารอนุมัติ
 •  ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

 

หมายเหตุ: การพิจารณาเงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่ผ่านมาและความสามารถในงาน 

 

Interested candidates please submit your resume via click ' APPLY NOW '

Contact: Khun Duangduen Jaion (Tukta)

Corporate Human Resource Department

JKN Global Media Public Company Limited

JKN Gallery Salaya 45/14 M.1, Songkanong Sub-District, Sam Pran District,

Nakhon Pathom, 73210

Tel: 034-310569 Mobile: 06-52329898

LineID: jkn_recruitment www.jknglobal.com


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา
 • ระดับของตำแหน่ง:
  หัวหน้างาน
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  3 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  มากกว่า 1 ประเภทธุรกิจ
 • สถานที่ทำงาน:
  นครปฐม, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  ฿45,000 - ฿70,000/เดือน (สามารถต่อรองได้)

สวัสดิการ
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ประกันชีวิต

JKN Global Media Public Company Limited
URGENTLY REQUIRED!!! Established in 1987, JKN Global Media Co., Ltd is one the leading multimedia Companies in Thailand, providing education end entertainment programs. For the last 25 years, JKN global Media Co., ltd has been the sole regional distributor of international documentaries and movies, owning the rights to distribute BBC programs. Since then, JKN Global media Co., ltd has added National Grographic, History Channel, Discovery Channel and Animal Planet to its portfolio of programs. JKN Global Media Co., ltd offers quality content from Asia, Europe and North America and covers all areas of the media and entertanment business with 9 distinct departments: 1) JKN global Media, 2) JKN Channel. 3)JKN Living, 4)JKN Megatist, 5)JKN Connect, 6)JKN Broadcast, 7)JKN Travel, 8)JKN Energy, 9) JKN Originals
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที