งาน จัดซื้อ ใน นครปฐม 2 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

25 ธันวาคม 2562
รหัสงาน: NKP-1285
Transactional Purchasing Manager

Job Responsibilities:

 • Establishing and implementing purchasing policies, procedures and Work instruction
 • Managing daily purchasing activities, supervising staff and allocating tasks.
 • Maintaining data for supplier data, material data, purchasing records and related documents
 • Monitoring upcoming demand and specifying the right quantity and timing of deliveries
 • Tracking and reporting key criteria related to delivery performance each supplier
 • Ensuring that all purchased items meet the required quality standards and specifications.
 • Improving purchasing systems and processes
 • Training new employees in the purchasing systems and process
 • Collaborating with stakeholders to ensure business requirement and necessary documents
 • Monitoring supplier compliance with contractual agreements, quality standards and regulations
 • Monitoring and Controlling price variances
 • Used to work in F&B industry
 • working knowledge of project management principles and practices
 • working knowledge of all laws and regulations relating to procurement and contracts
 • financial acumen

 Qualifications:

 • Master or Bachelor Degree in business administration or a related field
 • 36-46 years old
 • Used to work in F&B industry
 • Experience as a Purchasing Manager or in a similar position
 • Supervisory and management experience
 • Proficiency in SAP and purchasing software
 • Excellent communication skills, both written and verbal
 • Can work under pressure

รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจจัดเลี้ยง
 • สถานที่ทำงาน:
  นครปฐม, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

Malee Group Public Company Limited
  Malee’s focus is on the health and well-being of everyone and everything around us because we believe that being healthy means that you can be at your best.  And when you’re at your best, you can live life to its fullest. Malee grows together with our consumers, so they stay healthy and happy. We grow together with our employees, so we can achieve success in our careers and lives. We grow together with the farmers that grow our food, so they are proud of their work and maintain a great quality of life. And we grow together with the environment, which needs to flourish and remain with us for generations to come.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที