งาน การตลาด PR ใน นครปฐม 10 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
10 ธันวาคม 2562
รหัสงาน: NKP-1257
Digital Marketing Specialist

1.สร้าง Online Contents ให้น่าสนใจ สร้างสรรค์ ดึงดูด Touching ต่อกลุ่มเป้าหมาย
2.วางแผนกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ เช่น Campaign, Promotion
3.วางแผนการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ เช่น Website, Mobile Application, Facebook, Line, Instagram, Twitter, YouTube Channel เพื่อกระตุ้นยอดขายและการเติบโตทางการตลาด
4.กำหนด Function, ระบบการทำงาน พัฒนาข้อมูลด้านการตลาดผ่าน Website
5.วิเคราะห์การตลาดออนไลน์เชิงลึก (SEO, SEM, Google Analytics, Google Adwords)
6.วิเคราะห์สินค้า, สื่อออนไลน์, คู่แข่ง, กลุ่มเป้าหมายทางการตลาด
7.เขียนข่าวประชาสัมพันธ์, บทความ, บทสัมภาษณ์ผ่านสื่อออนไลน์
8.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9.อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา
 • ระดับของตำแหน่ง:
  หัวหน้างาน
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  3 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจขนส่งสินค้า ธุรกิจ Shipping
 • สถานที่ทำงาน:
  นครปฐม, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

Charterway Machinery Co., Ltd.
( No Description )
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที