กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

02 ธันวาคม 2562
รหัสงาน: NKP-1233
Researcher/นักวิจัย

ตำแหน่ง       นักวิจัย

จำนวน             1 อัตรา

ประเภทตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว (สัญญาจ้าง 1 ปี) 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

            1. มีความสามารถในการศึกษา จัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา สรุปเหตุผล และจัดทำรายงานวิจัยได้

            2. มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

            3. มีความรู้ความสามารถในงานวิจัยอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

            1. เพศชาย/หญิง

            2.  อายุ ตั้งแต่ 25 ขึ้นไป

            3. คุณวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขาวิศวกรรมศาสตร์อุตสาหการ  สาขาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาภูมิศาสตร์สารสนเทศ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์

            4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และสามารถทำงานเป็นทีมได้

            5. สามารถติดต่อประสานงานได้ดี

            6. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างประเทศได้

            7. มีความรู้ความเข้าใจด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Supply Chain and Logistics)

            8. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนองานได้ดี

สถานที่ปฏิบัติงาน

            ศูนย์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสุขภาพ (LogHealth) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

            คุณปรียาภรณ์ อุดร

            ศูนย์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสุขภาพ (LogHealth) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 25/25 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

            โทร 02-4414148 โทรสาร 02-4414149


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานสัญญาจ้าง
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • ประเภทงาน:
 • สถานที่ทำงาน:
  นครปฐม, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

Centre of Logistics Management and Healthcare Supply Chain (LogHealth)
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที