งาน ขาย บริการลูกค้า พัฒนาธุรกิจ ใน นครปฐม 15 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
24 มกราคม 2563
รหัสงาน: NKP-1344
Account Executive (AE) / เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

หน้าที่รับผิดชอบในตําแหน่งฝ่ายขายและบริการลูกค้า

 • สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าบริษัทฯให้บรรลุผลสําเร็จจากเป้าหมายการขายของบริษัทฯ
 • จัดทําแผนและดําเนินการสื่อสารเชิงรุกเป็นรายไตรมาสกับลูกค้าทั้งหมดเพื่อบรรลุโอกาสการขายใหม่ ให้บริการลูกค้าและแน่ใจว่าลูกค้าจะทําการซื้อซํ้า และบอกต่อ
 • ตอบรับการขอเสนอราคาหรือการขอข้อมูลประกอบการตัดสินใจจากลูกค้าในระยะเวลาที่เหมาะสมและถูกต้อง
 • ทํางานร่วมกับลูกค้าเพื่อช่วยลูกค้าแก้ไขปัญหาด้วยบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 • ดําเนินการนําเสนอการขายและให้ข้อมูลอย่างมืออาชีพ
 • แบ่งปันความเชี่ยวชาญและแนวทางปฎิบัติที่ดีที่สุดกับทีมงานใหม่และเพื่อนร่วมงาน
 • รายงานข้อมูลด้านการตลาด ราคาที่เกี่ยวข้องและข้อมูลอื่นๆ
 • ดําเนินการแคมเปญทางการขายเช่น การทํา Cold Call หรือ Email Marketing
 • จัดทําแผนการสร้างโอกาสรายเดือนและจัดทํารายงานในแต่ละแคมเปญ
 • สามารถแนะนําการปรับปรุงที่สามารถช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
 • รักษามาตฐานและทักษะที่ได้เรียนรู้ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เข้าร่วมกาารฝึกอบรมทั้งหมดของบริษัท
 • ตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าใน Speadsheet ให้ถูกต้องครบถ้วนและอัพเดท 
 • มีส่วนร่วมในการฝึกสอนเพื่อโอกาสที่ดีในการพัฒนาทักษะและความรู้ที่จําเป็น

คุณสมบัติพนักงานฝ่ายขายและบริการลูกค้า

 • Female Only
 • อายุตั้งแต่ 25-40ปี
 • รักในการให้บริการลูกค้า,ไม่กลัวที่จะขาย
 • มีทักษะในการนําเสนอ,การประสานงาน และทักษะในการเจรจา
 • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานได้เช่น Word/Excel/Powerpoint 
 • มีความรับผิดชอบ มีความใฝ่รู้ ทะเยอทะยาน มองหาความก้าวหน้า ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลง และชอบพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ
 • สามารถขับรถยนต์ได้ (ต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์)
 • สามารถทํางานล่วงเวลาได้
 • มีประสบการณ์การทํางานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอีเว้นท์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Work - Interview ( Here )

เลขที่ 30/5 หมู่บ้านร่มเกล้า ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 11 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ทุนการศึกษา

B. L Light & Sound Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที