กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
09 กรกฎาคม 2563
รหัสงาน: NKP-1598
Production Supervisor/หัวหน้างานผลิต
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ควบคุมดูแลพนักงานและการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตอลูมิเนียมเส้นให้ได้ตามปริมาณ และมาตรฐานคุณภาพที่กำหนด
 • ควบคุมดูแลพนักงานในหน่วยงานให้สามารถผลิตงานได้ตามแผนการผลิต
 • ตรวจสอบและรายงานการผลิตประจำวัน ประจำเดือนให้ถูกต้องครบถ้วน
 • กำหนดแนวทาง ขั้นตอนการทำงาน และมาตรฐานในการทำงานให้ได้ตามแผนงานและคุณภาพที่กำหนดไว้
 • บริหารจัดการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักรการผลิตตามแผนการบำรุงรักษาของแผนกซ่อมบำรุง
 • สามารถทำงานเข้ากะได้
 • ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.นครปฐม วันจันทร์ - วันเสาร์

คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมทุกสาขา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมการผลิต ควบคุมพนักงานไม่น้อยกว่า 3 ปี ในโรงงานอุตสาหกรรม
 • มีประสบการณ์ด้านการรีดอลูมิเนียมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานเข้ากะได้
 • มีภาวะผู้นำ และทักษะในการวางแผนการจัดการด้านการผลิต
 • มีความรู้ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 หรือ IATF16949


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันชีวิต

Bangkok Glass Public Company Limited (Factory, Pathumthani)
( No Description )
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที