Retail Sales Jobs in Nonthaburi 150 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
02 August 2019
Job ID: NB-4854
Sales Executive (3 positions)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการตลาด / ขาย / บริหารจัดการ  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์การขายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหารไม่น้อยกว่า 5 ปี   หากมีประสบการณ์ในการขายสินค้าประเภทเนื้อวัตว์แปรรูป เช่น ไส้กรอก แฮม เบคอน ฯลฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บุคคลิกภาพดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
 • สามารถอ่าน พูด เขียนภาษาอังกฤษได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

 รายละเอียดงาน

 • นำเสนอขายสินค้าของบริษัทฯ ตามช่องทางการขายต่างๆ
 • บริหารงานขายที่ได้รับมอบหมายให้เข้าเป้าตามแผนงานที่บริษัทฯ กำหนด
 • รักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่ให้กับบริษัทฯ เพื่อเพิ่มยอดขาย
 • ดูแลลูกค้าและการบริการให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
 • จัดทำรายงานการขายและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Job Details:

Benefits:
 • Performance bonus

Royal Natural Food Product Co., Ltd.
ทั้งหมดเริ่มต้นจากความหลงใหลในสิ่งที่เรารัก รอยส์ เป็นแบรนด์จากประเทศไทยที่ผสานกับวัฒนธรรมของประเทศไทยซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าหลากหลายชนิดที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ สินค้าของเราผลิตขึ้นมาจากความชอบและความใส่ใจในลูกค้า ในการได้รับสินค้าชั้นเยี่ยม สินค้าทุกชนิดถูกผลิตขึ้นด้วยเครื่องจักรที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูงและใช้เทคนิคในการควบคุมคุณภาพ เรามีความรู้อย่างลึกซึ้งในสิ่งที่เราทำ โดยเฉพาะ ไส้กรอกเยอรมัน, เบคอนรมควัน, แฮม และเนื้อหมูหมักซอส

Is this your company? Claim it now!