Property Jobs in Nonthaburi 12 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs

Similar searches

17 July 2019
Job ID: NB-4694
Common Officer/เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร (ปฎิบัติงานที่ The Crystal Ratchapruek)
Job Responsibilities  
 • ตรวจสอบและรายงานการทำงานของ รปภ., แม่บ้าน ,คนสวน , คนขับรถกอล์ฟ ,กำจัดแมลง,ระบบสุขอนามัย,จัดการขยะ
 • ตรวจสอบและวางแผนงานความปลอดภัยสะอาด สวยงามของโครงการภายในพื้นที่ และอาคาร
 • ตรวจสอบการจัดกิจกรรม Event ในศูนย์ฯ ทีเกิดขึ้น รับมอบ – ส่งพื้นที่ จัดเตรียมพื้นที่ตามใบแจ้งงาน
 • ควบคุมการเบิกจ่าย วัสดุสิ้นเปลือง ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย
 • ตรวจสอบอุปกรณ์ ทรัพย์สิน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน รวมทั้งเข้าร่วมตรวจสอบทรัพย์สินประจำเดือน
 • ร่วมประชุมประจำเดือน Outsource หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงคุณภาพและบริการ พร้อมประเมินผล
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  Qualification  
 • อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • หากมีประสบการณ์ในการบริหาร Out Source แม่บ้าน รปภ คนสวน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 

Job Details:

Benefits:
 • Performance bonus
 • Gratuity
 • Medical insurance
 • Life insurance

K.E. Retail Co., Ltd.
Is this your company? Claim it now!