งาน ใน ชลบุรี 505 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
03 กรกฎาคม 2563
รหัสงาน: CH-16227
Customer Service

1. รับผิดชอบในการสอบถาม การร้องเรียนของลูกค้า และแก้ไขข้อร้องเรียนของลูกค้า การดำเนินการตามความต้องการของลูกค้า รวมถึงบริการลูกค้าโดยให้ความช่วยเหลือในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับราคา การบริการและข้อมูลทางเทคนิคแก่ลูกค้า

2. รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ และมีส่วนร่วมในการพิจารณาความสามารถในการผลิต ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆตามความต้องการของลูกค้า

3. วางแผนในการสรรหา คัดเลือกผู้ขาย/ผู้จัดส่งใหม่ และพัฒนาผู้ขาย/ผู้จัดส่งที่มีอยู่ เจรจาต่อรอง การดำเนินการจัดซื้อ การวางแผนการผลิตและส่งมอบ รวมทั้งจัดเก็บวัตถุดิบ สินค้า กระบวนการจัดส่ง วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และผู้ใช้ในหน่วยงานต่างๆ

4. ควบคุมการใช้ทรัพยากรอย่างเต็มที่ให้สอดคล้องกับนโยบายเพื่อบรรลุเป้าหมายของบริษัททั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ

5. วางแผน  ควบคุม  ติดตามผลการบริหารงานประจำวัน

6. ส่งเสริมการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น ช่วยลดเวลาและต้นทุนในการผลิต

7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาหรือตัวแทนของบริษัทฯ

 

 

Optinova (Thailand) Co.,Ltd.

 

143 Moo 1 Bo-Kwangthong, Bo-Thong

 

Chonburi 20270 Thailand

 

 


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ไม่ระบุ
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  5 ปี
 • สถานที่ทำงาน:
  ชลบุรี, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันชีวิต

Optinova (Thailand) Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที