งาน Medical ใน ชลบุรี 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

22 มกราคม 2563
รหัสงาน: CH-12875
Quality Manager (Medical Device/QMR) / Chonburi

Fircroft is now enhancing their coverage to focus more on permanent Recruitment and Personnel Solution service. Now we're looking for Quality Manager  as detail below;  

Job Responsibilities;

 • Comply with laws, regulations and ISO requirements; manage the related audits or participate to them if appropriated
 • Revising procedures, reports etc. periodically to identify hidden risks or non-conformity issues
 • Collaborate with corporate counsels and HR departments to monitor enforcement of standards and regulations
 • Promote the recruitment of disabled people
 • Commit to plant safety policies and procedures
 • To maintain and enhance safety consciousness and awareness in the workplace by respecting EHS rules (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001)
 • Implement BBS, near miss and waste management programs in your department in line with Corporate requirements
 • Implement crisis management procedure when appropriated
 • Promote Happy work place programs to create an efficient and conflict-free workplace
 • Define MBO and manage the team to achieve them; appraise direct reports during performances review periods and define the appropriate individual development plan (IDP)
 • Discuss employees’ career development paths with HR & plant managers and update the succession plan on yearly basis
 • Delegate responsibilities and supervise the work of subordinates providing guidance and motivation to drive maximum performance
 • Recognize performances and give sanction when appropriate
 • Validate working time organization of the team to reach business requirements at the right cost
 • Maintain high level of 5S
 •  Maintain each staff certified when appropriate i.e. Safety, LOFT
 • Contribute actively to Co-development session
 • Communicate and maintain trust relationships with shareholders, business partners, authorities and all internal and external departments
 • Ensure company policies and legal guidelines are communicated all the way from the top down in the company and that they are followed at all times
 • Promote Company corporate culture, values and principles
 • Make sure that on monthly basis all the MBO results, gap analysis and expectations are communicate to all levels of your organization
 • Animate the internal communication (up and down)
 • Report major non conformity, issue to top management
 • Stay up to date with latest production management best practices and concepts
 • Drive your LIFE & Simplifeye programs and make sure appropriate Kaizen are animated with the right team members from different departments
 • Implement Corporate LIFE standards
 • Participate actively to Mission activities i.e. eyes screening, CSR activities, water and energy savings
 •  Encourage all the members of your team to be an excellent contributor 

Qualification:

 • Bachelor degree or higher in Business Administration or related field
 • Good working knowledge of English (read, write, speak with ease)
 • At least 10 years experience in logistics and supply chain functions from multi-national company
 • Rx Production, products and Processing — Knowledge of raw materials, production processes, quality control, costs, and other techniques for maximizing the effective manufacture and distribution of goods

If you need the further information, please feel free to submit CV to

 varisa.sangsuwan @ fircroft.com (อีเมล์ติดกันหมด)

Fircroft Thailand.

22nd Floor, 2202 Pacific Place II Building, 142

Sukhumvit Road, Bangkok,, Thailand 10110

02 653 2947 Ext 114  


รายละเอียดงาน:

Fircroft (Thailand) Limited
https://www.fircroft.com/th
Fircroft is one of the world's leading technical recruitment agencies, with a turnover of USD 1.5 billion (2013). With network of offices and joint operations supporting over 66 countries worldwide, Fircroft has global contracts with the world’s largest energy companies and some of the world's leading engineering companies. Fircroft has been placing people in specialist technical industries for over 44 years, focusing on mid to senior level engineers for contract and permanent roles worldwide. We currently have over 8,000 contractors placed in roles around the world and, as well as contractor recruitment, we also fill permanent job vacancies across our key sectors; Oil & Gas, Automotive, Power & Energy, Mining & Minerals and Engineering. Our success and reputation hinges on our people-centred approach. By ensuring our own people are focused, committed and approachable, we make sure the recruitment process is both seamless and enjoyable. When it comes to finding people the right job - we’re the right people for the job.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที