งาน โฆษณา สื่อ ใน ชลบุรี 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
27 สิงหาคม 2562
รหัสงาน: CH-9687
Accounting & Finance Department Manager /ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

 

Responsibilities

 • กำกับดูแลงานด้านบัญชีและการเงินของบริษัท ให้ดำเนินไปตามมาตราฐานทางบัญชีที่ดี และสอดคล้องกับนโยบายการควบคุมภายในของบริษัท
 • ตรวจสอบ ทบทวน และรายงานความผิดปกติต่างๆ ด้านกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมข้อเสนอแนะด้านการปรับปรุงแก้ไขอย่างทันการ
 • สามารถจัดทำรายงานสรุปสถานะธุรกิจของบริษัทในแต่ละเดือน ไตรมาส ครึ่งปี และประจำปี ได้อย่างครบถ้วนและอย่างถูกต้อง

Qualification:

 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 - 45 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีไม่น้อยกว่า 10 ปี และมีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุน
 • มีประสบการณ์ด้านมีประสบการณ์ด้านการเป็นหัวหน้าแผนกบัญชีมาอย่างน้อย 3 ใน 7 แผนกของระบบบัญชีสากล
 • มีความสามารถในการสื่อสารและมีวุฒิภาวะที่ดี
 • มีความระเอียดรอบคอบ และมีความสามารถในการนำเสนอและชี้แนะด้านบัญชีและการเงินในระดับดี

Benefits:

 • ค่าอาหาร
 • ค่าครองชีพ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สหกรณ์ออมทรัพย์เครือปิ่นทอง
 • กองทุนสวัสดิการพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • ชุดฟอร์มบริษัท
 • เงินสงเคราะห์การเสียชีวิต,เงินสงเคราะห์การประสบภัยพิบัติ
 • ประกันชีวิต
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันสุขภาพ
 • เงินปรับประจำปี
 • เงินโบนัส (ตามผลประกอบการ)
 • เงินเดือนตามประสบการณ์และความสามารถ

Contact
คุณกัณภัค  ศิริเลิศ
บริษัท ลิฟวิ่ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด
789 หมู่ 1  Tambon Nong Kham  Si Racha Chonburi  20280
Tel : 033-005289 ต่อ 110 หรือ 063-4749185


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ไม่ระบุ
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  1 ปี
 • ประเภทงาน:
 • สถานที่ทำงาน:
  ชลบุรี, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

LIVING AND FACILITY Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที