งาน ท่องเที่ยว โรงแรม F&B ใน ชลบุรี 13 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

11 กันยายน 2562
รหัสงาน: CH-10122
Events Manager/Events Manager

 

 • Male / Female
 • Thai national
 • 30-40 years old
 • Experience in organizing multi events
 • Hospitality experience
 • Good command in English written and spoken
 • Outgoing personality
 • Own transportation
 • Self-motivated
 • Doesn’t like stay in the office the whole day
 • Creative mind
 • Art lover

 

You are Responsible for…

Research opportunities for events.

Putting on a range of events

From a to z from the planning stage, right through to running the actual day itself 

Post-event evaluation.

Constant Client search

Client relations

 

You Need to do..

Liaise with clients to find out their exact event requirements

Produce detailed proposals for events (e.g. timelines, venues, suppliers, permits, staffing and budgets)

Manage and coordinate suppliers and all event logistics (e.g. set up, catering, travel, meals)

Liaise with the marketing teams to publicize and promote the event

Handle client queries and troubleshoot on the day of the event to ensure that all runs smoothly and to budget.

Giving full briefings to the FAME f&b manager / team

Coordinate facilities for car parking, traffic control, security, first aid, hospitality and the media

Oversee the dismantling and removal of the event and clear the venue efficiently

Produce post-event evaluation to inform future events

Make sure that permits, health and safety obligations are followed

 

Types of events you need to target  

Cultural events

Music festivals

Art festivals

Movie festivals

Product launches

Exhibitions & fairs

Parties & Weddings

 

Working times

You'll generally work normal office hours in the lead up to an event. However, you may need to work extra hours, including evenings and weekends, nearer the time of the event.

 

What to expect to be a bit different

Although the work is largely office based, you'll need to travel to visit clients, partners, sponsors, venues and other suppliers. You may need to work outside to plan and deliver the event, e.g. an outdoors concert or festival.

Have fun and thank you to be part of the Fame team

 


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น

Pattana Sport Club Co., Ltd.
    Pattana Golf & Sports Resort   Pattana Golf Club and Resort, a subsidiary of Thai Summit Group , is an all encompassing sports and recreational resort destination dedicated to individuals, families and groups of health-inspired living. Located a mere 90-minute drive from Bangkok, neighboring the coastal areas of Bangsaen, Pattaya, and Rayong, the 1000-rai resort boasts a full range of premium accommodations, meeting and event facilities, a 27-hole championship golf course, and a 7,000 capacity stadium.  

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที