งาน ขาย บริการลูกค้า พัฒนาธุรกิจ ใน ชลบุรี 112 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
07 ธันวาคม 2562
รหัสงาน: CH-11935
หัวหน้าแผนกขายและการตลาด (Sales and Marketing Section Head) 1 Position

Working Location : Bangkok-Bangna / Chonburi-Sriracha / Lamphun

Job Requirements

 • Responsible for sales and marketing. According to the project assigned
 • Contact / communicate with customers Offer products for trading purposes
 • Manage and control the overall sales and marketing budgets.
 • Control and improve sales and marketing efficiency. Including analysis of various media usage
 • Coordinate with teams in the organization. About new product development
 • Plan and develop marketing strategies
 • Analyze latest marketing trends using CRM and analytics tools and tracking competitors activities and providing valuable inputs for fine-tuning marketing strategies
 • Planning for proactive marketing management In the right format
 • Summary of data analysis And report the results of operations to improve and improve efficiency
 • Coordinate with various departments both inside and outside In order to work in the direction of the company with efficiency

Qualification:

 • Male and Female
 • Bachelor of Marketing Business Administration Or related fields
 • At least 7 years’ Experience in sales and marketing
 • Human relations and personality, good image, credibility
 • Mature and good personality with strong interpersonal and negotiation skills
 • Strong communication skill, interpersonal skill, problem solving skill and positive decision making
 • Good working attitude Work professionally, work as a team, work with others
 • Good command in English (TOEIC Scores: 500)
 • Able to travel up-country
 • Able to drive car with driving license.

How to apply a job

Qualified candidates can fill the job application at the company every day on Monday to Saturday at 08.00-15.00 or submit your resume to Khun Juntra or Khun Wassana, Human Resources Department at Sahacogen (Chonburi) Pubilc Company Limited; 636 Moo 11, Sriracha Saha Group Industrial Park, Sukaphiban 8 Road, Nongkharm, Sriracha, Chonburi, 20230. Telephone number: 038-481-555 ext. 242-243, or fill the job application on the company’s website at www.sahacogen.com, or send the job application attached with your resume to Apply Now (please indicate the required position in the subject).

Human Resources Department

Sahacogen (Chonburi) Public Co.,Ltd

M. 11, Sukaphiban 8 Road, Nongkharm,Sriracha, Chonburi 20130

Tel: 0 3848 1555 Fax : 0 3848 1551

http://www.sahacogen.com or send a CV by click “ Apply Now ”


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Sahacogen (Chonburi) Public Company Limited
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ตามโครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer: SPP) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รวมถึงการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำให้กับ โรงงานต่างๆ ในเขตพื้นที่สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ศรีราชา ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กระทรวงพลังงาน ในลักษณะของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Cogeneration Combined Cycle Plant) โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็น เชื้อเพลิง บริษัทฯ ได้ขยายกำลังการผลิตและตั้งบริษัทย่อย ซึ่งได้แก่ บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด และ บริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด ตามโครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (Very Small Power Producer: VSPP) ในลักษณะของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม ผลิตและจำหน่าย ไฟฟ้า และ ไอน้ำ โดยใช้เศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรเป็นเชื้อเพลิง และ บริษัท สหกรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด ทำการผลิตชีวมวลอัดเม็ด เพื่อส่งออก จึงมีความประสงค์เปิดรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยมีรายละเอียดดังนี้ Sahacogen (Chonburi) Public Company Limited (SCG), a Thailand-based company, is a Small Power Producer (SPP) engaged in the production and distribution of electricity and steam. It uses natural gas as the main fuel for cogeneration combined cycle power plant with production capacity of 174 MW of electricity and 81 tons of steam per hour. Sahacogen has three subsidiaries, namely : Sahacogen Green Company Limited ( SGN ) and Sahagreen Forest Company Limited ( SGF ) , both of them are Very Small Power Producer ( VSPP ) generating electricity by using biomass as the fuel . Another one is Sahagreen Energy Company Limited ( SGE ) operating compressed biomass pellets . Its head quarter and main facility are located at Sriracha Saha Group Industrial Park, Sriracha District, Chonburi Province . We are now looking for intelligent, dedicated and motivated people to help Sahacogen expand our projects .

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที