งาน Services ใน ชลบุรี 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

27 ธันวาคม 2562
รหัสงาน: CH-12396
R&D Technical Services Manager
Responsibilities:
 • Preparing customer-specific design solutions and formulation of technical proposals in consultation with sales and customers.
 • Handling complaint as an interface between customer, sales, segment, quality assurance and control.
 • Being responsible for the internal and external promotion of existing products and solutions.
 • Supporting quality assurance in the RFQ  and IPR process (e.g. contract review).
 • Supporting sales (e.g. on enquiries) on technical clarifications.
 • Being responsible for the qualification of company employees based on the company technical training concept.
 • Supporting the assessment of product failures and developing solutions to prevent future failures and presentation of the results to the customer in consultation with sales.
 • Developing the centre of competence in SEA in accordance with regional and global requirements.
 • Providing presentations and training seminars for internal and external customers.
 • Providing training and act as a role model for all technical experts in the sub-region SEA.
 • Managing allocated employees in accordance with the management guidelines of the company group and budget responsibility.
 • Ensuring involvement of the PMO for project activities.
 • Carrying out tasks assigned by the supervisor that are essentially related to the duties.
Qualifications:
 • Bachelor’s Degree or higher in Mechanical engineering or related field.
 • 7-10 years of extensive experience in engineering and management roles in a manufacturing environment.
 • Mechanical component knowledge is a requirement
 • Experienced in training and leading a team of technical experts across different cultures.
 • Profound knowledge of market, applications and products in relevant SEA sector.
 • OEM experience in Industrial Automation, Machine tool builders, etc.
 • Good communication skills and fluent English skills, spoken and written.
Our client offers a basic salary, a housing allowance, transportation allowance, provident fund, group insurance, a variable bonus and a five-day working week.
Reference Code: RM1102612

รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ผู้จัดการ / อาวุโส
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจการผลิตทั่วไป
 • สถานที่ทำงาน:
  ชลบุรี, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  ฿120,000 - ฿160,000/เดือน (สามารถต่อรองได้)

PRTR Recruitment and Outsourcing (Eastern Seaboard) Co., Ltd.
https://www.prtr.com/
Our client is a leading global manufacturer of automotive parts.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที