งาน ก่อสร้าง ใน ชลบุรี 18 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

12 กันยายน 2562
รหัสงาน: CH-10150
Draft Engineer /วิศกรออกแบบ

หน้าที่รับผิดชอบ

 • จัดทำทั้ง Shop Drawing และแบบที่ใช้อ้างอิงเช่น แบบก่อสร้าง อาคารโรงงาน เช่น Mechanical,Electrical เป็นต้น
 • ประสานงานกับวิศวกร ศึกษาแบบร่วมกัน เพื่อเคลียร์แบบหน้างานแต่ละระบบให้สอดคล้องกับที่ลูกค้ากำหนด
 • จัดทำ Shop Drawing ตามแผนงานและแก้ไขตามที่ comment จากผู้ควบคุมงานให้เสร็จทันเวลาใช้งาน
 • แก้ไขปรับปรุงแบบหากเกิดข้อผิดพลาดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ชาย วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงาน 4-5 ปี ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานออกแบบงานโครงสร้าง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ใช้โปรแกรม Auto cad ได้เป็นอย่างดี

สวัสดิการ

 • เงินเดือน 25,000 -30,000 บาทขึ้นไป
 • ค่าล่วงเวลา
 • ประกันสังคม
 • โบนัสประจำปี

บริษัท เทคนิคอล ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
207/207 หมู่ที่ 6 ต.บ่อวิน
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  
20230


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

Technical System Engineering Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที