งาน ก่อสร้าง ใน ชลบุรี 18 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

27 พฤษภาคม 2563
รหัสงาน: CH-15592
เขียนแบบ/Draftman

รายละเอียดงานและหน้าที่ความรบผิดชอบ

1.สามารถอ่านแบบ ถอดแบบ ประมาณราคาและรวบรวมเอกสารเพื่อจัดทำ BOQ ได้
2.สามารถ เขียนโปรแกรม Auto CAD,Sketch up ,Profile builder ,Photoshop
3.สามารถจัดทำแบบขออนุญาตก่อสร้างและแบบขอนุญาตจัดสรรโครงการได้
4.สามารถ ตรวจสอบเคลียร์แบบShop drawing ทำ Datailsและเสนอแนะวิธีการดำเนินงานที่เหมาะสมให้กับ Sits งาน
5.ตรวจสอบปริมาณงานเพิ่ม-ลดของโครงการและเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
6.งานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศ ชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

2.วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3.สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft office , Auto Cad , Sketch up ได้

4.สามารถใช้งาน Sketch up (Profile Builder) ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5.มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  1 ปี
 • สถานที่ทำงาน:
  ชลบุรี, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

Watcharin Group (Pattaya) Co,. Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที