งาน ธุรการ ทรัพยากรบุคคล ใน ชลบุรี 60 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
29 พฤษภาคม 2563
รหัสงาน: CH-15633
HR & General Affairs Specialist

HR & General Affairs Specialist

Only English resume will be considered.

Work Location: Manufacturing Plant in Chon Buri (WHA Eastern Seaboard2)

Key Responsibilities:

 • Support for control operations and duties for all internal affairs functions in order to achieve the business goal

Responsibilities:

 • Canteen and minimart management and control in operations and duties
 • Housekeeper and general cleaning management and control in operations and duties
 • Green areas management and control in operations and duties
 • Security management and control on people, asset, vehicle, materials, PPE and emergency case
 • Office management in seating, office furniture and equipment, etc.
 • Parking management
 • Employee transportation management and control to ensure that transportation being safety, on time, meet employee requirement and satisfaction
 • Vehicle fleet management and control to ensure that support business traveling on time, meet employee requirement and satisfaction
 • Driver management and control follow Company's rules and regulations
 • Perform task as assigned by Management

Qualifications:

 • Male, Female, age at least 23 years old
 • Bachelor’s in Political Science, Human Resources Management, Business Administration or related field
 • Having at least 0-3 years relevant working experience in administrative functions
 • Strong communication and presentation skill
 • Strong analytical skills, problem solving
 • Able to work under pressure, multi-tasks environment
 • Good in English both written and speaking, Chinese would be advantage

Apply:

 • Click Apply Now with ENGLISH RESUME/CV to submit your application

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • บริการรถรับส่งพนักงาน
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับที่อยู่อาศัย
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

SAIC Motor - CP Co., Ltd.
SAIC Motor-CP Co., Ltd., the Thai-Chinese joint venture between, the largest Automotive corporation in China, Shanghai Automotive Industry Corporation Group (SAIC) and Charoen Pokphand Group (CP), one of the biggest corporation in Thailand intends to make Thailand its manufacturing base for the well-known British brand MG to serve both the local market and exports.  MG cars are expected to go on sale in Thailand in 2014 with the full production of approximate 50,000 units, primary focus on the majority segment of the market with various products in passenger car segment. The first model launch will be MG6. The Charoen Pokphand Group late last year announced it had formed a joint venture with Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC) for first-phase investment of 9 billion baht in the manufacturing facility in Thailand. SAIC owns 51% and CP holds another 49%.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที