กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

23 มิถุนายน 2563
รหัสงาน: CH-16047
Customer Management Duty Draw Back Supervisor /เจ้าหน้าที่ประสานงานขอคืนภาษีอาวุโส

Purpose and main tasksEnsure the accurate and timely on duty draw back

 • Report all discrepancy on formula calculation

 •       3.  Closely monitor on duty draw back timeline with The Customs Department

  Accountable

 • Ensure all products formula register with correctly details

 • Ensure compliance check against Mercury and pre alert documents

 • Ensure compliance check against import customs entry

 • Ensure all duty refund all on track and process within a timeline

 • Monitor COO/FTA for all product

 • Ensure 3PL provide correct import customs entry

 • Ensure all duty refund are follow up on time without fail.

 • Ensure CAPA provide for delay or failure

 • Ensure that all Shipper's booking request are created in TMS in a timely manner

 • Monitor overall credit check compliance

 • Ensure that carrier selection is done as per trade guidelines

 • Ensure 'telex release' procedure according to ocean freight SOP are followed

 • Facilitate communication between Customer and Export Customs Team - as applicable

 • Ensure documents are uploaded as per global guidelines

 • Ensure Customer operational reporting requirements are fulfilled

 • Ensure Customer specific KPI's are compliant

 • Responsible

   Dedicated to ongoing and daily responsibilities: - Analyze import, export, and production documents and data

 • Complete data entry, when necessary, to convert data into electronic format

 • Utilizing Drawback software

 • Process claims, analyze results, and troubleshoot any issues

 • Manage database of client’s import and export trade data - Submit documentation to Thai Customs and complete any verbal and/or written follow up

 • Coordinate with the client verbally and in writing to ensure program compliance

 • Support a positive and attractive working atmosphere/environment

 • Act in a manner which increases Customer satisfaction and loyalty

 • Promote a paperless, digital office environment utilizing all modern communication methods and electronic tools provided by DB Schenker

 • Provide a daily, a weekly and a monthly tracking report

 • Support a positive, attractive working atmosphere and office environment


 • รายละเอียดงาน:
  • ประเภทการจ้าง:
   งานประจำ
  • ระดับของตำแหน่ง:
   หัวหน้างาน
  • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
   ปริญญาตรี
  • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
   3 ปี
  • ประเภทธุรกิจ:
   ธุรกิจขนส่งสินค้า ธุรกิจ Shipping
  • สถานที่ทำงาน:
   ชลบุรี, ประเทศไทย
  • เงินเดือน:
   สามารถต่อรองได้

  สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • เงินโบนัสตามผลงาน
  • ประกันสุขภาพ
  • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
  • ประกันชีวิต

  Schenker (Thai) Ltd.
  Schenker is one of the world’s largest freight forwarding and logistics companies with 55,000 employees in 1,500 offices throughout the world. Worldwide third party Sales are Euro 14.0 billion Schenker belong to the Deutsche Bahn Group with worldwide Sales of Euro 30 billion. Here in Thailand we have 1,104 employees in 12 offices, Nett Sales of thb 6 billion p.a., profitable and growing. We have won large new contracts and thus we are looking for

  นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที