งาน บริหาร ใน ชลบุรี 13 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
09 กรกฎาคม 2563
รหัสงาน: CH-16307
DGM of Property and Estate Management (56391)

Salary: 50,000  -  60,000 THB

Industry: Manufacturing

Location:Laemchabang

Work Type: Mon - Sat 09.00 AM - 18.00 PM Working On Saturday

Job descriptions:  
 • Develops strategic plan for real estate management
 • Assist in budget preparation and expense management activities.
 • Plan, create and manage overall business operations to achieve corporate goals .
 • Supervise the team and coordinates efforts by establishing services policies.
 • Ensure that all commercial and other properties under their care are maintained.
General qualifications: 
 • Male or Female
 • Bachelor's degree in related field
 • Age 33-40 years old
 • At least 5 years of experience in management skill
 • Good command in English / Chinese communication
Benefit package:  

<Benefit>
 • Social security
 • Others
<Salary adjustment>
 • once(twice) a year

Contact (ติดต่อ)

Ms. Rungarun K.
Time: 8.30 am-5.30pm
Office Number: 038-111256 Ext.103
Website : http://www.reeracoen.co.th
Instagram : reeracoenthailand
Facebook : Reeracoen Recruitment


รายละเอียดงาน:

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
https://www.reeracoen.co.th/th/info
As your Partner For Successful Recruitment Employment is important judgement, influencing the development and growth of the company. For creating a great encounter between a company and job seeker. We thank for the encounter with every client who chose us, and support for successful recruitment as their partner. That is our wish.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที