Medical Services Jobs in Chiang Mai 55 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs

Similar searches

11 December 2018
Job ID: CM-370
Medical Sales Representative /พนักงานขายทางการแพทย์ เขตภาคเหนือ

บริษัทบางกอก ไซโตเจเนติกซ์ เซ็นเตอร์ (www.bccgroup-thailand.com) ผู้นำด้านการตรวจหาความผิดปกติทางพันธุกรรม และการตรวจคัดกรองดาวน์ยี่ห้อ Panorama สำหรับคุณแม่กำลังตั้งครรภ์ และการตรวจที่เกี่ยวข้องกับโรคทางมะเร็ง ต้องการหาบุคลากรมาร่วมทีมในตำแหน่งผู้แทนฝ่ายขายในเขตภาคเหนือตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ขึ้นไป โดยจังหวัดหลักที่รับผิดชอบมีดังนี้ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง แพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ และนครสวรรค์ 

ความรับผิดชอบหลักมีดังนี้

 • แนะนำสินค้าและบริการของทางบริษัทให้กับสูติแพทย์หรือแพทย์ที่เกี่ยวข้องในเขตที่รับผิดชอบดูแล ทั้งโรงพยาบาลเอกชน รัฐบาล และคลินิก
 • สามารถทำความเข้าใจสินค้าและบริการของบริษัทและของคู่แข่งได้ และอธิบายข้อแตกต่างและจุดเด่น ประโยชน์ให้กับลูกค้าได้ 
 • สร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในเขตที่ดูแลไม่ว่าจะเป็น แพทย์ พยาบาลหรือห้องแล็บ รวมทั้งดูแล KOL ในเขตได้
 • สามารถหาความต้องการของลูกค้าและปิดการขายได้
 • เขียนรายงานประจำสัปดาห์ วางแผนการทำงาน วางเป้าหมายและตารางทำงานรายเดือนให้กับหัวหน้า
 • เดินทางประมาณ 80% ของเวลาทั้งหมด เพื่อเข้าพบลูกค้าในเขต สามารถทำงานวันเสาร์อาทิตย์ได้
 • เข้าประชุมและมีการเทรนนิ่งที่กรุงเทพเดือนละครั้ง ครั้งละ 1-2 วัน

คุณสมบัติผู้สมัครมีดังนี้

 • มีประสบการณ์ขายทางด้านการแพทย์ไม่น้อยกว่า 5 ปี (หากมีประสบการณ์ทำงานกับสูติแพทย์หรือมีความรู้ทางด้านห้องแล็บ เทคนิคการแพทย์หรือพันธุกรรม  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • อายุระหว่าง 28-40 ปี
 • มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคเหนือหรือสามารถย้ายไปประจำอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ได้
 • สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี ทำงานด้วยตัวเองและเป็นทีมได้
 • มีใจรักการขายและให้บริการ มีทัศนคติที่เป็นบวก รักการทำงาน
 • มีทักษะการขาย การวิเคราะห์ลูกค้า การวางแผนการทำงานเพื่อบรรลุเป้าได้
 • มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ สามารถอ่านบทความภาษาอังกฤษได้
 • ต้องการจะเติบโตในสายงาน

สวัสดิการมีดังนี้

 • ค่าตอบแทนมี เงินเดือน ค่าน้ำมันรถ ค่าสึกหรอ ค่าโทรศัพท์ ค่าคอมมิชชั่น ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โบนัส พักร้อน ทีมงานน่ารักและความรู้สึกเหมือนครอบครัว

Job Details:

Benefits:
 • Performance bonus
 • Transportation allowance
 • Travel allowance
 • Medical insurance
 • Dental insurance
 • Life insurance

Bangkok Cytogenetics Center Co., Ltd.
Is this your company? Claim it now!