กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

14 ตุลาคม 2563
รหัสงาน: BK-253924
Sales of Home Textiles

Job Information:

 • Company: Imagery Textile Co., Ltd.
 • Position: Sales in Home Textiles
 • Job Location: Bangkok
 • Non-Thai Allowed: Yes
 • Job Type: Permanent
 • Vacancy: 1
 • Gender: Male or Female
 • Age: non definite age
 • Experience: Preferred
 • Education: Preferred
 • Monthly Salary Range: Negotiable

Job Description:

 • Sales in the home textile field for local and international markets
 • Contacting clients and potential clients to promote sales

Qualification:

 • Preferably at least 2 years of experience in sales of home textiles
 • Has understanding and knowledge in the field of home textiles and interior design
 • Understanding in the market and competitors
 • Strategic thinking with strong analytical skills
 • Result oriented, self-motivation and diligent
 • Good English and Thai communication skills
 • Good communication and social skills

รายละเอียดงาน:

Imagery Textile Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที