งาน ผู้จัดการฝ่ายกระบวนการผลิต 218 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

24 กุมภาพันธ์ 2564
รหัสงาน: BK-257761
วิศวกรโครงการ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 

1. เพศชาย

 

2. วุฒิปวส., ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า หรือเครื่องกล

 

3. ใช้โปรแกรม AutoCAD ได้ (พิจารณาเป็นพิเศษ)

 

4. ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี

 

5. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้

 

6. มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำ และมีความรับผิดชอบสูง

 

7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี และทำงานเป็นทีมได้

 

8. ประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป (พิจารณาเป็นพิเศษ)

 

สวัสดิการ

 

1. ประกันสังคม

 

2. ประกันสุขภาพ (ประกันกลุ่ม)

 

3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 

4. ค่าล่วงเวลา

 

5. โบนัส ประจำปี ตามผลประกอบการ


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  อนุปริญญา
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจวิศวกรรมเครื่องกล
 • สถานที่ทำงาน:
  ประเวศ, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ประกันสุขภาพ

บริษัท โทเทิล เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลายซ์ จำกัด
www.tes-thai.com

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 14 ซอยอ่อนนุช 53 แยก 1-4 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

บริษัท โทเทิล เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลายซ์ จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินการด้านวิศวกรรม จัดหาวัสดุอุปกรณ์ และรับเหมางานระบบต่าง ๆ แบบเบ็ดเสร็จทั้งโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารพาณิชย์ งานระบบปรับอากาศ, ระบบไฟฟ้าและควบคุม, ระบบดับเพลิง สุขาภิบาล งานเดินท่อน้ำ และงานติดตั้งเครื่องจักร ดำเนินงานโดยทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์ และความชำนาญในแต่ละสาขาโดยเฉพาะ เพื่อผลงานที่ดีถูกต้องตามมาตรฐานระบบวิศวกรรม โดยตระหนักถึงความหมายว่า ความพอใจของลูกค้า คือ กุญแจแห่งความสำเร็จ ดังจุดมุ่งหมายของบริษัท "มุ่งมั่นดำเนินงานในด้านวิศวกรรม โดยเน้นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า"