งาน ผลิตอัญมณี เครื่องประดับ 12 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

27 ตุลาคม 2563
รหัสงาน: BK-257182
Hebrew speaking EXPAT Assistant Manager in Bangkok/Foreigners/Expat Assistant Manager that can speak Hebrew

We are looking for a highly skilled Assistant Manager to provide leadership in all aspects of our business. You will depend directly from the CEO and communicate with employees, stakeholders and customers to ensure our company’s goals are met. Our target is to find someone who eventually will take over higher managerial tasks and responsibilities, assisting the top management of the company.

We expect you to be well-versed in general management skills and be familiar with a variety of business concepts. You should be a strategic thinker, an effective communicator and an expert in business development.

 

Benefits working in our Bangkok office:

Work Permit and NON B Visa provided.

EXPAT Foreigners welcome: Working with foreigners in an international atmosphere.

Paid holidays / annual leave days / sick days.

Flexible personal leave days.

Excellent Salary.

Work 5 days per week.

6 Days of Paid annual leave + Up to 4 Bonus Days per year.

 

Job Description

Assist the General Manager as directed

Hire, train, schedule and manage employees in daily tasks

Develop strategies for better workplace efficiency and goal achievement

Liaise between managers, customers and employees

Overseeing staff and assessing their productivity

Making adjustments to working patterns as needed

Reporting results to the manager and suggesting further action

Helping staff learn new skills via written materials, hands-on demos, and training sessions

Completing all necessary paperwork and documenting new procedures

Tracking the budget and ensuring department compliance

Generating productivity reports and analyzing discrepancies

Handling high-level clients or staff disputes

Clarifying and enforcing company policies

Suggesting efficiency improvements to the manager

Provide end-to-end project management

Develop a detailed project plan and monitor progress

Collaborate with teams to design, develop and implement projects

Monitor and report on marketing metrics

Seek opportunities for improvement and suggest new projects

Requirements

Fluent in Hebrew

At least 2 years of management experience in a relevant role

Excellent delegator and mediator

Strong leadership skills

Responsible, goal oriented and organized

Strong attention to detail and ability to multitask

Confident, proactive and willing to take on challenges

Excellent problem-solving skills

Solid interpersonal and customer service skills

Strong understanding of accounting principles

Excellent organization and time management skills

Communication and team management skills

Ability to manage many different jobs and meet deadlines consistently

Excellent verbal and written communication skills

Tech-savvy and multi-talented

 

Please write which citizenship you hold. If you hold more than 1 citizenship, so please indicate all citizenships you hold.

 

*** Assistant Manager Job in Bangkok, Thailand: Assistant Manager ***

אנו מחפשים עוזר מנהל מיומן ביותר שיספק מנהיגות בכל היבטי העסק שלנו. אתה תהיה תלוי ישירות מהמנכ"ל ותתקשר עם עובדים, בעלי עניין ולקוחות על מנת להבטיח שמטרות החברה שלנו מתקיימות. המטרה שלנו היא למצוא מישהו שבסופו של דבר ישתלט על משימות ניהול ואחריות גבוהות יותר, שיסייע להנהלה העליונה של החברה.

אנו מצפים מכם להכיר היטב את כישורי הניהול הכלליים ולהכיר מגוון רעיונות עסקיים. אתה צריך להיות הוגה אסטרטגי, מתקשר יעיל ומומחה בפיתוח עסקי.

יתרונות העובדים במשרדנו בבנגקוק:

אישור עבודה ויזה NON B ניתנים.

EXPAT זרים בברכה: עבודה עם זרים באווירה בינלאומית.

חופשות בתשלום / ימי חופשה שנתיים / ימי מחלה.

ימי חופשה אישית גמישים.

שכר מעולה.

עבודה 5 ימים בשבוע.

6 ימי חופשה שנתית בתשלום + עד 4 ימי בונוס בשנה.

תיאור משרה

סייע למנכ"ל בהתאם להוראות

לשכור, להכשיר, לתזמן ולנהל עובדים במשימות היומיומיות

פיתחו אסטרטגיות לשיפור יעילות מקום העבודה והשגת יעדים

קשר בין מנהלים, לקוחות ועובדים

פיקוח על הצוות והערכת התפוקה שלהם

ביצוע התאמות לדפוסי העבודה לפי הצורך

דיווח תוצאות למנהל והצעה לפעולה נוספת

עוזר לצוות ללמוד מיומנויות חדשות באמצעות חומרים כתובים, הדגמות מעשיות ומפגשי הדרכה

השלמת כל הניירת הדרושה ותיעוד נהלים חדשים

מעקב אחר התקציב והבטחת ציות המחלקה

הפקת דוחות פרודוקטיביות וניתוח פערים

טיפול בלקוחות ברמה גבוהה או בסכסוכי צוות

בירור ואכיפת מדיניות החברה

הצעת שיפורי יעילות למנהל

ספק ניהול פרויקטים מקצה לקצה

פיתוח תוכנית פרויקטים מפורטת וניטור ההתקדמות

שתף פעולה עם צוותים לתכנון, פיתוח ויישום פרויקטים

פיקוח ודיווח על מדדי שיווק

חפש הזדמנויות לשיפור והציע פרויקטים חדשים

דרישות

שוטף בעברית

ניסיון של שנתיים לפחות בתפקיד רלוונטי

נציג ומגשר מעולה

כישורי מנהיגות חזקים

אחראי, ממוקד מטרה ומאורגן

תשומת לב חזקה לפרטים ויכולת ריבוי משימות

בטוח, יזום ומוכן לקחת על עצמו אתגרים

כישורי פתרון בעיות מצוינים

כישורים בינאישיים ושירות לקוחות מוצקים

הבנה חזקה של עקרונות חשבונאות

כישורי ארגון וניהול זמן מצוינים

כישורי תקשורת וניהול צוות

יכולת לנהל עבודות רבות ושונות ולעמוד בזמנים באופן עקבי

יכולות תקשורת מילוליות וכתובות מעולות

מתמצא בטכנולוגיה ורב כישרונות

אנא כתוב איזו אזרחות אתה מחזיק. אם אתה מחזיק ביותר מאזרחות אחת, אנא ציין את כל האזרחות שאתה מחזיק.

*** משרת עוזר מנהל בבנגקוק, תאילנד: עוזר מנהל ***

Acha Company Limited

247,249 Tanao Rd., Bavornives, Pranakorn, Bangkok 10200, Thailand  Website: www.achadirect.com


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • เงินโบนัสตามผลงาน
  • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น

Acha Co., Ltd.
URGENTLY REQUIRED !!!   Acha Co.,Ltd. Is a multinational company which has been established for over 15 years and is a wholesale body jewelry exporter. Our customers are nearly exclusively foreigners from countries like Spain, USA, Uk, Germany, Spain, France, Japan, and Australia etc. You can get more details from our body jewelry web store. www.achadirect.com Our Bangkok office is located closed to Khao San and currently employs over 75 people in Thailand alone and almost 100 Internationally. We are now recruiting energetic and talented individuals who thrive in a team orientated young work environment. Standard working hours are 10am to 8pm / five days a week        

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที