งาน การผลิต 747 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
23 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: LP-516
LEAN ENGINEER (CI)

Main responsibilities:

 

 • Create roadmap, contribute to transform Business unit to Operation Excellence.                    
 • Provide Lean and Six Sigma support across the organization to drive short-term and long-term business improvements.
 • Support & facilitate the CI projects (Kaizen workshop, training, tool deployment).
 • Organize of 5S project in plant.
 • Tracks individual BU performance and progress, and reports on LEAN efficiency savings.
 • Prepare monthly meeting & report such as road map update, continue improvement system, Training record.
 • Perform other duties as assigned by the Manager.

 

Qualifications:

 • Bachelor’s degree in Industrial Engineering or related fileds.
 • Min. 5 years of operations excellence, Continuous Improvement or Productivity Improvement.
 • Six Sigma Training (BB or Green Belt certification).
 • Strong technical skills in engineering (Lean and problem solving tools).
 • Strong leadership and change management skills required.
 • General business acumen and analytical capability.

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ทุนการศึกษา
 • ประกันสุขภาพ

International Metal & Jewelry Co., Ltd.
International Metal & Jewelry Co. Limited is a jewelry factory dedicated to international fashion brands.We emphasize on creating value and success with our customers through continuous improvement driven by integrity, teamwork, and people’s talent and innovation.We are now looking for candidate to join our team and help us achieve our goals.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที