งาน การผลิต 644 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
29 มีนาคม 2564
รหัสงาน: SP-16918
หัวหน้างานแผนกโลหะแผ่น
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาช่างกลโรงงาน หรือ เทคนิคการผลิต
 • สามารถใชโปรแกรม Auto cad ได้
 • มีประสบการณ์ด้านงานโลหะแผ่น จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา
 • ระดับของตำแหน่ง:
  หัวหน้างาน
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  อนุปริญญา
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  4 ปี
 • ประเภทงาน:
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้า ธุรกิจอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 • สถานที่ทำงาน:
  บางพลี, สมุทรปราการ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

WE-EF LIGHTING
www.we-ef.com

WE-EF LIGHTING Co.Ltd is a well-established German-owned Thailand manufacturer specializing in high performance, exterior lighting. WE-EF holds a significant worldwide market share in high performance urban & area lighting, and we have a considerable profile within the lighting industry.