งาน บริหารการขาย 670 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

30 มีนาคม 2563
รหัสงาน: BK-203211
Business Development Director

Job Descriptions:

 • Develop comprehensive sales and business plans to acquire new clients
 • Facilitate effective planning sessions and target account meetings
 • Work with leadership to develop compelling proposals and contracts on a timely basis
 • Report activities and results accurately and timely each week to leadership
 • Fully explore the business needs and buying motivations for each key target account
 • Identify and recommend effective solutions, processes and techniques to accounts
 • Stay current on industry trends and new or innovative approaches and incorporates into solutions
 • Pitch and close target clients on appropriate solutions

 

Requirements:

 • 10+ years of solid record of Enterprise solutions sales or business development. Experience in Technology/ Digital products or services would be a big plus
 • Experience identifying, developing, negotiating and closing large-scale deals
 • Experience communicating and presenting to senior leadership
 • Confidence in your ability to create high volume pipelines and accurately forecast close dates
 • Excellent English communication skills – verbal and written
 • Ability to travel domestically and internationally

 

Work with Aleph

 • Friendly working environment
 • Snack served every working day evening
 • Friday brunch every 1st,3rd and 4th week of the month
 • Friday party every 2nd week of the month
 • Mid year party and Year end party
 • Health Insurance (1,700 THB per visit)
 • Dental Allowance (3,000 THB per year)
 • Annual leave 12 days and Birthday leave 1 day
 • Performance Bonus (based on company’s and individual’s performance)

 

We offer the successful candidate an attractive remuneration package. Interested applicants are invited to apply in person or send application with full resume to:

Human Resources Department
Aleph (Thailand) Co., Ltd.
33/128 Wallstreet Tower, 25th Floor
Surawong Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500
Tel: 02-632-8312
www.aleph-labs.com


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Aleph (Thailand) Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที