งาน บริหารการขาย 442 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

14 พฤศจิกายน 2562
รหัสงาน: BK-153806
Sale position for industrial product/พนักงานขายสินค้าอุตสาหกรรม

-จำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร ในอุตสาหกรรมหนัก เช่นโรงไฟฟ้า, เหมือง, ซีเมนต์

-แนะนำสินค้าให้กับลูกค้าที่ยังไม่เคยใช้งานด้วยการไปพบลูกค้า

-จัดทำใบเสนอราคาและติดตตามการสั่งซื้อจากลูกค้า

-ดูแลและติดตามผลการใช้งานหลังการขาย

-พัฒนาตลาดใหม่ให้กับบริษัท

-ทำงานร่วมกับทีมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

 


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

D.A.P. Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที