งาน ขายปลีก 751 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

17 กรกฎาคม 2562
รหัสงาน: BK-110538
Online Sales & Marketing /เจ้าหน้าที่ขายและการตลาดออนไลน์

คุณสมบัติ:

 • จบการศึกษาปริญญาตรี
 • มีความสนใจและความเอาใจใส่ด้านการขายและงานบริการ
 • รักการบริการ มีความรับผิดชอบสูงและมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง
 • มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 • มีประสบการณ์ในการขายสินค้าออนไลน์ มากกว่า 1 ปีขึ้นไป (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 • เวลาและสถานที่ทำงาน
  จันทร์-ศุกร์ 9:00-18:00 อาคาร RTS อยู่ใกล้กับ MRT สถานีรัชดาภิเษก
 • รับผิดชอบยอดขาย และดูแลการตลาดและงานขายสินค้าออนไลน์ ประเภทอุปกรณ์ไอที
 • จัดทำโปรโมชันส่งเสริมการขาย โฆษณาสินค้า และอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมการขายและนำเสนอต่อผู้บริหาร
 • ดำเนินการและรับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดและการขายสินค้าออนไลน์
 • จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ยอดขาย และนำเสนอให้แก่คณะผู้บริหาร
 • งานอื่นๆตามได้รับมอบหมาย

บริษัท อริส โกลบอล จำกัด
8 ซอยวิภาวดีรังสิต 16/28 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กทม. 10400
เบอร์โทรติดต่อ 064-181-3898รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

Ariss Global Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที