งาน ขายส่ง 32 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

24 กันยายน 2563
รหัสงาน: BK-248609
Sales representative (Contract)

 

Job description:

- Promote aluminium cap market in Thailand 
- Do the marketing for aluminum cap market
- Able to go to other provinces  
- Any assignment related to sales & marketing from Korean supervisor 

Qualification: 

- Bachelor degree in Electronics any related fields 
- Fluently in English 
- Have experience of sales in electronic fields 
- Have experience in aluminium cap market would be preferable 


Workplace: Samhwa Electronics, Bangkok 

Note: This position is a contract staff ( around 5-6 months) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Note:  The Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA), a republic agency of South Korea support global talents by providing them opportunity to work in Korea through one-stop service such as the arrangement of an online interview between job applicants and companies, Please kindly note that all candidates who are qualified and/ or Korean companies are interested in, your contact information will be registered on contactkorea.kotra.or.kr  and accessible for Korean company to contact following by disclose information details in your resume

 

KOTRA BANGKOK 

Ms. Sasithorn 

Units 4101-4104, 41st Floor, Bhiraj Tower at EmQuartier,

689 Sukhumvit Road, North Klongton Subdistrict,

Vadhana District, Bangkok 10110

 *Only Shortlisted candidates will be notified*

 

 

 

 


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
  • เงินโบนัสตามผลงาน
  • ค่าตอบแทนพิเศษ

Samhwa Electronics
Samhwa Electronics (Korea)  During the last half a century, Samwha Capacitor Group has been faithfully performing its role as the “Seed Company” for the development of Korea electronics industry and has become a global leading company by establishing on-site production and sales subsidiaries in eleven sites in eight nations all over the world. www.samwha.co.kr 

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที