งาน ขายส่ง 50 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

12 กันยายน 2562
รหัสงาน: SP-9254
Sales Officer/เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

-  รับผิดชอบการหาลูกค้ารายใหม่      

-  นำเสนอขายเคมีสิ่งทอ และบริการให้กับลูกค้าตามที่ลูกค้าต้องการ            

-  วางแผนการเข้าเยื่ยมลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า          

-  ติดตามการชำระเงินของลูกค้า   

คุณสมบัติ

-  ไม่จำกัดเพศ  อายุ  23  ปีขึ้นไป  
-  วุฒิปริญญาตรี  สาขาการขายและการตลาด , วิทยาศาสตร์เคมี , เคมีสิ่งทอ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-  หากมีประสบการณ์ทางด้านงานขายเคมีในอุตสาหกรรมสิ่งทอ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
-  สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

 

 


รายละเอียดงาน:

Hwa Tai Industry Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที