งาน ขายส่ง 46 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

17 มกราคม 2563
รหัสงาน: BK-178662
Sales Executive Traditional Trade Chanel /พนักงานขาย กลุ่มร้านค้าตัวแทนจำหน่าย

Sales Representative(Traditional Trade)
พนักงานขายช่องทางร้านค้าตัวแทน

เงินเดือน : 12,000-40,000 บาท (รวมค่าคอมมิชชั่นและค่าเบ็ดเตล็ดอื่น)

รายละเอียดงาน

 • วางแผนและบริหารการขายผลิตภัณฑ์ทางช่องทางการขายร้านค้าตัวแทน
 • รักษาฐานลูกค้าเดิมและการขยายฐานลูกค้า ตามเป้าหมายที่วางไว้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิการศึกษา ปวส หรือ ปริญญาตรี สาขา การตลาด, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 35 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • มีประสบการณ์ด้านการขายและการตลาดอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าช่องทางร้านค้าตัวแทนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถออกทริปต่างจังหวัดได้ ไตรมาศละ ครั้ง ครั้งละ 10-15 วัน

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

UNION INTA CO., LTD.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที