งาน ขายส่ง 314 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

23 ธันวาคม 2561
รหัสงาน: CM-709
พนักงานขายส่ง (Insidesale)

รายละเอียดงาน

  • ดูแลการขายและบริการลูกค้า (กลุ่มร้านค้าช่วง) วางแผนการตลาดร่วมกับทีมงาน ประจำสำนักงาน ติดต่อลูกค้า นำเสนอด้านราคา โปรโมชั่น ติดตามการขาย ประสานงานการจัดส่ง ตรวจสอบและติดตามเครดิตของลูกค้า

คุณสมบัติ

  • ชาย หรือ หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปวส.
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ความสามารถด้านการขาย ความสามารถด้านการเจรจา
  • มีไหวพริบดี แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  • มีความรับผิดชอบ คล่องเคล่ว มีไหวพริบ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
  • มีความอดทน ขยัน ไม่เกี่ยงงาน สามารถเเรียนรู้งานเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา

ติดต่อ

ฝ่ายบุคคล

บริษัท วีระพานิช เชียงใหม่ จำกัด

44-44/1-8 หมู่ที่ 5 ตำบล ฟ้าฮ่าม อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50000


รายละเอียดงาน:

Weeraphanich Chiangmai Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที