งาน ขายส่ง 36 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

03 เมษายน 2563
รหัสงาน: BK-204650
Account Manager – Government Sales

Job scope

 • Government sales Plan
 • Responsible for individual sales target
 • Government reseller and SI engagement
 • Project management

Qualifications

 • Bachelor's Degree and above in Business Administration, Marketing, IT or related field
 • Directly related IT sale experience and work results including success in achieving progressively higher quota or other sales related goals
 • Typically 2-5 Year experiences

Job Location: Chatuchak, Chatu Chak, Bangkok    

Please send your resume with expected salary to

Human Resources

Brother Commercial (Thailand) Ltd.

21st Floor, Rasa Tower II, 555 Phaholyothin Road,

Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand

Tel.0- 2665-7700 #7736

Website : http://www.brother.co.th/


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Brother Commercial (Thailand) Ltd.
URGENTLY REQUIRED !!! Brother is a worldwide OA & IT company, with sales in over 100 countries. Our products, including printers, fax machines, multi-function machines and electronic labeling machines. We urgently requires top talented and dynamic people to cope with its rapid expansion and company’s growth in the following position :
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที