งาน ขายส่ง 37 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

28 ตุลาคม 2563
รหัสงาน: PH-2686
Wholesale Training Leader/Wholesale Training Leader

Reporting line: reports to Marketing Manager (currently CoffeeWORKS Managing Director)

Dept: Marketing Dept.

Working location: Assigned CoffeeWORKS Experience Center (Phuket Experience Center)

Core Process: Sales and business channel development

Objective: A strong knowledge of coffee preparation methods including but not limited to; espresso, milk steaming and various coffee brewing methods are necessary for this role. The role requires excellent communication, organization and people skills. The Wholesale Training Leader must be able to organize and coordinate training sessions for our customers (both internal & external customers) and also gather input from members of our sales department. The Wholesale Training Leader will also be called on occasionally to assist with events (on-site & off-site).

Core Functions:

 • Demonstrate strong knowledge of espresso preparation and milk skills
 • Maintain up to date knowledge of our coffee lineup
 • Participate in development of training and wholesale materials
 • Conduct regularly scheduled education events and document sessions
 • Maintain Training facility
 • Regularly maintain records of daily training activities and relay relevant feedback when necessary
 • Assist in activities supporting the regional sales team
 • Lead CoffeeWORKS in-house sales and business development events for specialty coffee customers.
 • Manage barista staff to ensure proper scheduling for training and events.
 • Manage barista staff to ensure our training & drink standards are upheld at all times.
 • Assist running coffee industry trade-show events.
 • Act as the brand ambassador for each of CoffeeWORKS’ partner brands for both internal and external stakeholders, especially with the Synesso and Cimbali brands.
 • Especially within the CoffeeWORKS partner brands of Synesso and Cimbali maintain a strong understanding and presentation capability of each brand’s history, trends, and up-to-date knowledge of brand sales performance throughout the Asia region.
 • Maintain up-to-date knowledge of both the Thai and global commercial coffee markets.
 • Maintain up-to-date knowledge of Thai and regional specialty coffee markets.

Preferred background:

 • Thai National
 • Bachelor’s degree or higher with English proficiency of at least 550 TOEFL
 • Minimum 2-years work experience in the specialty coffee industry (retail or wholesale) is preferred
 • Previous educational and/or work experience aptitude that demonstrates effective presentation, training, and communication skills
 • Effective mixture of detail oriented quality control mindset combined with effective people/motivational skill

Benefits :

 • Provident fund
 • Group Insurance
 • Transportation related to position 
 • Social Security Fund
 • Telephone related to position 
 • Bonus (based on performance & Company profit)
 • Yearly health check up
 • Meal Allowance related to position
 • Funeral Support Fee, Birthday Allowance, Wedding Allowance, Maternity Allowance

 


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

CoffeeWORKS Limited
In 1995, CoffeeWORKS was a co-founded in Thailand as a Thai-US Amity Treaty company by two primary school friends from the US, and pre-dated Thailand's growth in fresh coffee consumption when the local coffee market was still dominated by instant coffee offerings. Today CoffeeWORKS has grown to become a leading commercial coffee roaster and coffee equipment solutions provider supplying hundreds of coffee shop outlets, hotels, and offices throughout Thailand. CoffeeWORKS differentiates itself through the dozens of imported single origin specialty grade coffees we roast alongside our tasty selection of high altitude Thai Arabica coffees from Chiang Mai and the surrounding northern provinces. Chances are you have enjoyed our coffee beans that supply the many coffee chains and small independent coffee shops that now infuse Thailand’s growing café culture. CoffeeWORKS also offers Ho.Re.Ca clients a full turnkey coffee solution as the appointed Thailand partner of 2 of the global coffee industry’s most respected brands – Cimbali® of Milan, Italy and Melitta® Professional Coffee Solutions from Germany. CoffeeWORKS exclusively imports and distributes the Melitta brand of household coffee accessories and paper coffee filters throughout Thailand’s modern trade landscape. Website:  coffeeworks.co.th

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที