กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
30 ธันวาคม 2562
รหัสงาน: SGK-802
เลขานุการ ฝ่ายบริหาร

เพศหญิงอายุ 30 ปีขึ้นไป

ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ สามารถไปปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้

สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานและ Internet ได้ดี

มีประสบการณ์ในตำแหน่งเลขานุการ ฝ่ายบริหารมาไม่น้อยกว่า 1 ปี

มีทักษะในการสื่อสารดี


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
  • เงินโบนัสตามผลงาน

THE LUXURY SUPER CAR CO., LTD.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที