กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
12 กันยายน 2562
รหัสงาน: SGK-697
Salesperson/เจ้าหน้าที่ขาย

คุณสมบัติ

- เพศ ชาย หรือ หญิง

- อายุ 20 – 30 ปี

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการตลาด 

1.มีประสบการณ์ หรือมีความรู้ทางด้านการขาย และการตลาด 

2.มีทักษะในด้านการติดต่อประสานงาน และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการทางด้านการขาย

 3.มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม

 4.มีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกเป็นอย่างดี

5.สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

 

ความสามารถ และคุณสมบัติพิเศษที่ต้องการ

1.สามารถเดินทางไปต่างประเทศ ได้

2.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ได้


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานประจำ, งานสัญญาจ้าง
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • ประเภทงาน:
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจวิศวกรรมเครื่องกล
 • สถานที่ทำงาน:
  สงขลา, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  ฿16,000 - ฿20,000/เดือน (สามารถต่อรองได้)

สวัสดิการ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

Food Machinery Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที