กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
29 พฤศจิกายน 2562
รหัสงาน: SGK-762
ASSISTANT CONTROLLER/เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

 • จัดทำ วิเคราะห์ความแตกต่างของผลประกอบการกับประมาณการได้
 • จัดทำ วิเคราะห์ความแตกต่างโครงสร้างต้นทุนและอธิบาย variance ของต้นทุน
 • คำนวณ add-on ของแต่ละรายการขาย
 • คำนวณ standard cost ตามต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไป

คุณสมบัติ

 •  จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีสาขาบัญชี หรือการเงิน หรือบริหาร
 •  ประสบการณ์ทำงานในสายงานบัญชี หรือ Controller ไม่ต่ำกว่า 5 ปี

รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา
 • ระดับของตำแหน่ง:
  หัวหน้างาน
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  5 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจการผลิตทั่วไป
 • สถานที่ทำงาน:
  สงขลา, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

Fischer & Partners Co., Ltd.
https://www.fischerandpartners.com/
URGENTLY REQUIRED !!! Fischer & Partners Co., Ltd. We, at Fischer & Partners, are experienced recruiters and specialize in providing candidates especially selected to meet the requirements of our clients.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที