งาน จัดซื้อ ใน สงขลา 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

04 กันยายน 2562
รหัสงาน: SGK-690
Assistant Officer, Purchasing Services

Position: Assistant Officer, Purchasing Services

Location: Songkhla

Responsibilities:

 • Issue purchasing requisition (PR) in SAP System for material and/or service requirement
 • Collect purchase/service orders from purchasing officers and send to vendors/contractors via email or fax and follow up for vendors/contractor’s acknowledgement
 • Monitor and expedite material/services as per appointed timeline to ensure that such material/service will be delivered on time
 • Coordinate with material checker to review and recheck for goods/services accuracy
 • Collect, review purchasing documents e.g. Delivery Order, Vendor/Contractor Evaluation Form, Tax Invoices, and provide such documents to facilitate payment process
 • To follow up goods/service receive by user in SAP system in timely manner to avoid payment delay.

Qualifications:

 • At least 1 year of experiences in Purchasing function with SAP system usage.
 • Bachelor's Degree in Business Administration or related fields.
 • Have basic knowledge and understanding of material/services use in oil and gas or petrochemical industry
 • Good command in written and spoken English
 • Competency in Microsoft Office application including Word, Excel, Power Point and Outlook.

 


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานสัญญาจ้าง
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  1 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจวิศวกรรมพลังงาน
 • สถานที่ทำงาน:
  สงขลา, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

Vinarco Services (Thailand) Limited
https://www.vinarco.com/
Our core business lies in the provision of highly-skilled expertise and multi-discipline consultancy services for demanding projects across South East Asia. Vinarco’s professional guarantee is to deliver contracting and recruitment services of qualified consultants matching our Client’s projects requirements and timelines. Our International experience since 1993 over an extensive range of industry projects worldwide built up a strong business record in the Oil & Gas, Power Generation and ICT / Telecom sectors. As part of our service delivery, Vinarco ensures its consultants expertise by rigorously maintaining a tight selection process, each consultant’s background and professional references being checked and verified. We maintain the highest level professional standards throughout the recruitment & hiring process, until the on-boarding phase on our Clients’ projects. Through our regional offices in South East Asia, Vinarco provides effective local support and comprehensive “In-Country” HR solutions: visa and work permits, including pay-roll, taxation, medical and liability insurances, assisting with accommodation, local transport, schooling, flight arrangements and 24 hour emergency contact, to ensure consultants’ assignments are safe, compliant with local regulations, to complete our Clients’ and Consultants’ satisfaction. Company website:  www.vinarco.com
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที