กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
12 กันยายน 2562
รหัสงาน: SGK-700
Accounting Assistant Manager/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ปฏิบัติงานที่จ.สงขลา)

คุณสมบัติ

1. การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปด้านบัญชี การเงิน ต้นทุน ในโรงงานอุตสาหกรรม สามารถใช้ระบบ SAP และ CPA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. มีความเป็นผู้นำ ซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ มนุษย์สัมพันธ์ดีติดต่อประสานงานกับทุกฝ่ายได้

4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word ,Excel ,Power point และระบบSAP ได้ดี

5. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

6. มีความรู้ด้าน ISO 9001, HACCP, GMP และมาตรฐานอื่น


รายละเอียดงาน:

Thai Union Manufacturing Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที