งาน อื่นๆ ใน สงขลา 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

16 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: SGK-725
Branch Manager (Hatyai-Songkla)/ผู้จัดการสาขา ประจำสาขาหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Main Purpose of Job:

Coordinating and guiding branch staff in handling for achieving sales targets, Product branding, service support to customer and cost control

 Responsibilities:

 • Get policy and business target from management and execute for achieving retail sales and market share.
 • Manage daily operation and increase sales opportunities by marketing activity and Digital market activity
 • Analyzing and summarizing competitor information and market trend.
 • Staff coaching, monitoring and control sales / marketing / administration
 • Cost/expense control of promotion and operating
 • Machine stock control
 • Other duties may be assigned.
 • Responsible and follow up customer payment after launching loan finance and delivery machine to customer.

 Qualification:

 • Bachelor Degree in Business Administration, Marketing, Engineering or any related filed
 • Have proven work experience as Branch Manager will be advantage
 • Sales Experience will be advantage
 • Have skill in team management
 • Good communication skill English
 • Can drive and hold driving license
 • Working in Hatyai Songkla

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

Yanmar S.P. Co., Ltd.
YANMAR is a leading diesel engine manufacturing company with more than 100 years in history. The engines are used in a wide range of application, including seagoing vessels, construction equipment, agricultural equipment and generator sets. In Thailand, we have established the business over 30 years with strong presence in the region and due to the business expansion, we are urgently seeking for a highly-motivated individual to join our professional team work.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที