งาน ก่อสร้าง ใน สงขลา 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

19 สิงหาคม 2562
รหัสงาน: SGK-674
วิศวกรโยธา

คุณสมบัติ:

 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาโยธา / ก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD และโปรแกรมอื่นที่เกี่ยวข้องได้
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ก.ว)
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา 
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • ขับขี่รถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่

 

หน้าที่รับผิดชอบ:

 • เขียนแบบ 
 • ถอดแบบประเมินราคา 
 • ควบคุมงาน ประสานงาน และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย 
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 


รายละเอียดงาน:

ADISORN SONGKHLA Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที