กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

04 กันยายน 2562
รหัสงาน: PH-1818
Business Analyst – Accounting

Department: System & Product Innovation
Division: Banking Operations

Job Description:

ROLES & RESPONSIBILITIES (หน้าที่และความรับผิดชอบ):

 • Responsible for system implementation which including core Banking and PC based systems.
 • Identify business key processes as well as review user requirements and functional specifications.
 • Ensure minimization of system modification as well as encourage users to change current business processes if necessary.
 • Write up software requirement specification, and/or program specifications.
 • Perform testing to ensure completeness and correctness of business requirements.
 • Arrange User Acceptance Test to ensure correctness and user satisfaction.
 • Development user manuals.
 • Train users to understand how to use the system.
 • Coordinate with Accounting department to define chart of account or accounting schema for each banking products such as Loan, Deposit, Trade Finance. Treasury products (Investment. Derivative, etc.), Bank Card (Credit Card, Debit Card) and etc.
 • Provide hot-line support to solve application problems or the abnormal transaction related to accounting issue.
 • Upon ongoing program/system maintenance, manage user requests which obtained from various departments which including
  • Analyze the request.
  • Write up or modify program specification or software requirement specifications as well as ensure correctness of program test and implementation.
  • Perform works as assigned by team heard or head department.

QUALIFICATIONS (คุณสมบัติ):

 • Education Level (ระดับการศึกษา): Bachelor or Master Degree in Computer, Accounting, Finance, Economic or related field.
 • Years of Experience (ประสบการณ์): 5-7 years experience in system development, system analyst, programmer or user support in banking business.

Skill and Knowledge (ทักษะความรู้):

 • Strong analytical and problem solving skills.
 • Ability to develop system.
 • Knowledge in accounting entries of the banking products such as Loan, Deposit,
 • Trade Finance, Treasury and Bank Card product.
 • Knowledge on Accounting Standards and Tax rule

Other Attributes (คุณสมบัติอื่นๆ):

 • Good sense of service mind.
 • Pursuing opportunities actively to enhance one’s knowledge and skills; continuously applying new gained skills and knowledge.
 • Establishing positive interpersonal relationship with others.
 • Initiative and self-motivated.
Interested applicants are invited to apply in person or send application with full resume indicating qualifications and experience, transcript, expected salary and recent photo via click "Apply Now" to:
Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited
11-13 Fl., Emporium Tower 622 Sukhumvit Road,
Khlong Ton, Khlong Toei, Bangkok 10110
Tel. 02-663-9000 Fax. 02-663-9786

www.icbcthai.com


รายละเอียดงาน:

Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited (ICBC)
http://www.icbcthai.com/
Being a member of Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC), the largest commercial bank in China and the world's largest bank in market capitalization, ICBC (Thai) is now ready to provide an integrated banking service for both retail and institutional customers including international corporations. Our customers will experience the convenience through ICBC network which includes 16,232 service points around China together with 162 foreign branches and subsidiaries and partners with more than 1,500 correspondent banks worldwide.  With the support from ICBC, a world-class banking group, to help broaden and strengthen our competency, we aim at becoming ICBC Regional Center in Indochina in the near future. We are here with you together

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที