กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
10 กันยายน 2562
รหัสงาน: PH-1844
Mall Manager

ลักษณะงาน

 • การบริหารรายทั้งหมดของศูนย์การค้าฯ ได้แก่ รายได้จาการดำเนินงาน เช่น รายได้ค่าเช่า รายได้ค่าบริการ, รายได้ทางการเงิน, รายได้อื่นๆ, ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
 • การบริหารพื้นที่ Promotion และกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ของศูนย์การค้า
 • วิเคราะห์รายได้-ค่าใช้จ่าย P&L ประจำเดือน
 • จัดทำ Budget ประจำปี ของทุกแผนกภายในศูนย์การค้า
 • ให้คำแนะนำ แก้ปัญหาและข้อผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้น
 • ควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่างๆ ภายในศูนย์การค้าฯ
 • สร้างภาพพจน์และการบริการที่พึงพอใจให้กับร้านค้า(ผู้เช่า) และลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์การค้าฯ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

 • จบปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา  
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง
 • ความสามารถในการวิเคราะห์ การวางแผนงาน และการคำนวณ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • ประสบการณ์ในการบริหารศูนย์การค้าอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม

Central Group (Corporate Unit)
The Central Group consists of a variety of diverse investment in various corporations, each of which has become the leader in the retail, property development , hospitality , food and beverage industries. These complementary businesses continue to strengthen our position in the marketplace both domestically and internationally. In 2014, Central Group revealed the organizational restructuring to streamline. 9 new business groups such as Central Department Store Group (CDG), Central Food Retail Group (CFG), Central Hardlines Group (CHG), Central Online (COL), Central Pattana Group (CPN),Central Marketing Group (CMG), Central Hotels and Resorts Group (CHR), Central Restaurants Group (CRG) and Central Group (VIETNAM) to spearhead the conglomerate at global level , focusing on sustainable growth with strategy of excellence in "Branding","People","Synergy" and consolidating the strength of Central Group "to be Number One" under the concept of "One Group".

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที