งาน Financial Services ใน ภูเก็ต 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

01 กรกฎาคม 2563
รหัสงาน: PH-2579
Comptroller หรือChief Financial Officer (CFO)
 • ชาย/หญิง
 • อายุประมาณ  35-50 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีโรงแรมไม่น้อยกว่า 10 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถจัดการบัญชีการเงินของบริษัทได้ทั้งหมด จัดทำงบประมาณ การปิดบัญชีสิ้นเดือนและสิ้นปี
 • ประสานงานและควบคุมดูแลระบบบัญชีและการเงิน การตรวจสอบบัญชี รายงานทางบัญชี
 • สามารถจัดการเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายภาษีของรัฐบาลไทยรวมถึงการยื่นภาษีต่าง ๆ
 • มีความเชี่ยวชาญและความรู้ในการใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีในธุรกิจโรงแรม
 • พร้อมทำงานระยะยาวกับบริษัทบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีมีภาวะผู้นำและมีทักษะในการสื่อสารที่ดี

  รายละเอียดงาน:
  • ประเภทการจ้าง:
   งานประจำ
  • ระดับของตำแหน่ง:
   ผู้บริหารระดับสูง
  • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
   ปริญญาตรี
  • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
   10 ปี
  • ประเภทธุรกิจ:
   ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจบริการ ธุรกิจจัดเลี้ยง
  • สถานที่ทำงาน:
   ภูเก็ต, ประเทศไทย
  • เงินเดือน:
   สามารถต่อรองได้

  Andaman Beach Suites Co., Ltd.
  นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที