กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
06 ธันวาคม 2562
รหัสงาน: PH-2135
ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า พื้นที่ จ.ภูเก็ต
 สถานที่ปฏิบัติงาน: ประจำศูนย์ธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการของธนาคารกสิกรไทยในพื้นที่ จ.ภูเก็ต   Job Overview / ลักษณะงาน:      ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า (Relationship Manager)   
  • วางแผนการบริหารความสัมพันธ์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย พร้อมให้คำปรึกษากับลูกค้า
  • นำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า เพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้บริการของลูกค้า
  • นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอื่นๆ เพิ่มเติมให้กับลูกค้า
   

คุณสมบัติ

  • จบการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีบุคลิกภาพดี ชอบงานวิเคราะห์และชอบงานขาย
  • หากมีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ หรือการดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน:

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
https://kasikornbank.com/th/personal
 Your Possibilities Begin at KBank   Customer Centricity  |  Organization-wide Teamwork  |  Professionalism  |  Innovation   KBank   has placed our importance on the caring of our employees. We believe a positive work environment, skill development, creation of motivation, good occupational health practices, and attractive welfare can drive employees to perform their duties at their fullest potential. This will, in turn, bring about impressive services rendered to our customers and general public, making KBank performance achieve the goal with sustainable growth.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที