งาน วิศวกรการผลิต วิศวกรโรง 1,009 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

27 มิถุนายน 2562
รหัสงาน: BK-102604
Production Engineer/วิศวกรการผลิต

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วางแผน ควบคุม และติดตามผลจากกระบวนการการผลิต
 • ดำเนินการวิเคราะห์กระบวนการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • จัดทำการและปรับปรุงวิธีการเพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิต
 • จัดทำการ Line Balance หรือประปรุงกระบวการผลิตให้เกิดประสิทภาพ
 • ฝึกอบรมพนักงานส่วนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานถูกต้องตามมาตรฐาน
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • ** ทำงาน 5 วัน วันจันทร์ - วันศุกร์ **

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย / เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • จบปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
 • มีประสบการณ์ควบคุมกระบวนการการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสามารถอ่านแบบโปรแกรม 2D , 3D พอใช้
 • หากมีประสบการณ์ด้านการ Balance Line / OEE /  การใช้ 7QC Tools จะพิจารณาพิเศษ

 

สวัสดิการ

 • ชุดพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • รถรับส่งพนักงาน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตกลุ่ม(IPD&OPD)
 • ค่าครองชีพ(ค่าอาหาร) 
 • ค่าทักษะวิชาชีพ
 • ฝึกอบรมเพิ่มทักษะ
 • ทุนการศึกษาบุตร-ธิดา
 • เงินกู้ยืมฉุกเฉินพนักงาน
 • ค่าโทรศัพท์ (บางตำแหน่ง)
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง (บางตำแหน่ง)
 • ค่าน้ำมัน (บางตำแหน่ง)
 • ค่าเสื่อมรถยนต์ (บางตำแหน่ง)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • งานเลี้ยงปีใหม่/งานกีฬาสี
 • ปรับเงินประจำปี
 • บนัส(ตามผลประกอบการ)
 • อื่น ๆ ตามตำแหน่งงาน

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด

1017 / 3  ถนนประชาพัฒนา  แขวงทับยาว  เขตลาดกระบัง กทม. 10520

โทรศัพท์ : 0-2738-0705-6  ต่อ 151 , 152

โทรสาร : 0-2738-0922

มือถือ : 09-2246-6082

website : www.thermedez.com  

 


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • บริการรถรับส่งพนักงาน
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ทุนการศึกษา
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Thermedez Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที